Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu prowadzi Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

Tematyka spotkań sieci wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb samokształceniowych i służy podniesieniu, jakości pracy biblioteki szkolnej oraz doskonaleniu kompetencji zawodowych środowiska nauczycieli bibliotekarzy.

W związku z tym zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie uczestników sieci, które odbędzie się w dniu 11.03.2020 r. (środa) w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie biblioteki pedagogicznej, ul. Jagiellońska 61.

Program:

  1. Kreatywne warsztaty pisania – uczeń w bibliotece szkolnej (pomysły, inspiracje, ćwiczenia) – Beata Góra,
  2. Biblioteka szkolna miejscem innowacji pedagogicznych – Barbara Kozik,
  3. Wymiana doświadczeń – dyskusja,
  4. Komunikaty i ustalenia w sprawie wyjazdu dydaktycznego.

Nauczyciele doskonalący się w sieci otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie. Zaproszenie kierujemy do osób, które zadeklarowały pracę w sieci nauczycieli bibliotekarzy. Uczestnictwo w spotkaniu prosimy potwierdzić: tel. 18 443 70 67 w. 22.