Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

W środę 3 października odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

1. Planowanie pracy sieci w roku szkolnym 2018/2019 – B. Kozik

  • powitanie nowych członków sieci (przypomnienie celu sieci i zasad pracy w sieci),
  • aktualizacja deklaracji członkostwa w sieci,
  • ustalenie harmonogramu spotkań,
  • ewaluacja działania sieci w minionym roku szkolnym,
  • czym będziemy się zajmować w sieci? – analiza potrzeb samokształceniowych.

2. Mózg nastolatka a proces czytania i destrukcyjny wpływ Internetu – Elżbieta Kyc (PBW w Nowym Sączu – filia w Zakopanem).
3. Dyskusja na zawodowe tematy bieżące.
4. Bank pomysłów: Gry planszowe w bibliotece – międzyszkolny turniej z symulacyjną grą ekonomiczną „Oil  City – galicyjska gorączka czarnego złota” – B. Góra, A. Krawczyk.
5. Zwiedzanie nowej siedziby biblioteki pedagogicznej.