Relacja ze spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

W dniu 12 marca 2020 roku odbyło się trzecie w tym roku spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

W czasie spotkania nauczyciele wspólnie zastanawiali się, dlaczego kreatywność jest ważna oraz w jakich dokumentach znajdują się zapisy o konieczności jej rozwijania u uczniów.  Nauczyciele poznali ciekawe pomysły, ćwiczenia, inspiracje dzięki, którym można rozwijać język ucznia oraz jego kompetencje kreatywne i twórcze.

Zastanawiali się również, jakie działania innowacyjne można podjąć w bibliotece szkolnej, jak powinno być zaplanowane działanie innowacyjne oraz jak może wyglądać procedura wdrażania innowacji. Działania innowacyjne można lepiej zaplanować uwzględniając metodologię design thinking, czyli myślenia projektowego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z portalami internetowymi wspomagającymi planowanie działań innowacyjnych.

Na stronie biblioteki dostępne są zestawienia bibliograficzne dotyczące tematów omawianych na sieci. Wszystkie materiały zostały umieszczone na padlecie, do którego mają dostęp wszyscy uczestnicy.

Zaplanowano także wyjazd edukacyjny do Biblioteki Jagiellońskiej.