Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

W środę 27 marca odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

Program:
1. Dlaczego nauczyciele bibliotekarze powinni znać zasady stosowane w ramach licencji Creative Commons? – D. Lenar,
2. Współczesne biblioteki w świetle koncepcji tzw. „trzeciego miejsca” – B. Kozik,
3. Dyskusja – wymiana doświadczeń,
4. Bank pomysłów.