Stwórzmy razem bajkę : nauczyciele, dzieci i rodzice

Zapraszamy grupy przedszkolne i klasy I-III do udziału projekcie czytelniczym:

 „NASZA BAJKA”

 Stwórzmy razem bajkę : nauczyciele, dzieci i rodzice

 Cele projektu:

  • promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
  • rozwijanie zdolności kreatywnych;
  • rozwijanie twórczej ekspresji językowej i plastycznej;
  • angażowanie rodziców do współpracy;
  • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
  • współpraca biblioteki pedagogicznej z przedszkolem/szkołą w rozwijaniu kultury – czytelniczej uczniów,

Adresaci:

  • uczniowie szkół podstawowych: klasy I – III
  • grupy przedszkolne

Czas realizacji projektu: październik 2019 – maj 2020 r.

Grupy i klasy zdecydowane na udział w projekcie przesyłają deklarację uczestnictwa (do pobrania poniżej) na adres: pbw_info@poczta.onet.pl w terminie do 24. 10. 2019 r. (w temacie poczty prosimy wpisać: NASZA BAJKA) lub przynoszą do PBW.

Każda grupa/ klasa tworzy własną bajkę.

Do pobrania: