Tydzień Bibliotek 8-15 maja

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2019 jest „#biblioteka”.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W tym roku z okazji Tygodnia Bibliotek w gablotach ekspozycyjnych  prezentujemy efekty projektu czytelniczego biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych ”LITERACKA MAPA NOWEGO SĄCZA”, a także wiersze laureatów IV edycji konkursu literackiego „CZYTAM, BO LUBIĘ”.

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów.

Dziękujemy nauczycielom za koordynację projektu i konkursu na terenie szkoły oraz uczniom za zaangażowanie i  kreatywność. Gratulujemy pomysłów!