Warsztaty edukacyjne dla uczniów – “Jestem stąd. Polska wielu narodów”.

W naszej bibliotece odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej tematyką mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, jej historii, kulturze oraz dniu dzisiejszemu. Szkolenie prowadził Piotr Trojański – kurator wystawy “Jestem stąd. Polska wielu narodów”.

W warsztatach dotyczące wystawy uczestniczyli uczniowie:
• z Gimnazjum w Kamienicy,
• ze Szkoły Podstawowej z Kamionki Wielkiej,
• ze Szkoły Podstawowej im. ks. Blachnickiego w Nowym Sączu,
• z Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu.

Jeszcze do 16 lutego 2018 roku w naszej bibliotece można zwiedzić wystawę “Jestem stąd. Polska wielu narodów”.  Wystawa ma charakter edukacyjny i adresowana jest głównie do młodzieży (13-19 lat), która pragnie pogłębić swoją wiedzę na temat różnych mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce w przeszłości i obecnie. Klasy biorące udział w wystawie otrzymają katalog wystawy.

Dodatkowo na stronie www.jestemstad.pl dostępne są dla nauczycieli scenariusze zajęć, które można realizować z uczniami.

Organizatorem wystawy są:
Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie
Dom Anny Frank w Amsterdamie
Opieka Merytoryczna:
Pracownia Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie