Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na wyjazd dydaktyczny – 29 maja

Zapraszamy  nauczycieli bibliotekarzy na 4 w tym roku szkolnym spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. (środa) – jest to wyjazd dydaktyczny do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.

 

Program wyjazdu dydaktycznego:

 Wyjazd z Nowego Sącza – godz. 7.30 (z ul. Morawskiego)

od godz. 9.30:

  • Zwiedzanie Muzeum Opactwa,
  • Zapoznanie ze zbiorami biblioteki klasztornej Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach prezentacja wybranych zabytków (rękopisy, starodruki) oraz wykład  – dr hab. Andrzej Włodarek (prof. UPJPII, prof. ISPAN)
  • Powrót do Nowego Sącza – ok. godz. 16.00

Przewidywany czas pobytu w Opactwie –  ok. 4 godz.

Planowany koszt wyjazdu zł. 54, – (przy 15 osobach), w tym ubezpieczenie NW.

Wyżywienie we własnym zakresie.

Nauczyciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w wyjeździe dydaktycznym. Zaproszenie kierujemy do osób, które zadeklarowały pracę w sieci nauczycieli bibliotekarzy, w tym zadeklarowały już swój wyjazd dydaktyczny.

Uczestnictwo w wyjeździe  prosimy potwierdzić pod nr. tel. 18 443 70 67 w. 22 (u koordynatora sieci)  do 15 maja 2019 r.