Wyjazd dydaktyczny nauczycieli bibliotekarzy do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach – 29 maja 2019 roku

Nauczyciele bibliotekarze z sieci współpracy i samokształcenia, którzy w dniu 29 maja 2019 roku uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. Podczas wyjazdu zwiedzili Kościół św. Wojciecha, obejrzeli eksponaty Muzeum Klasztornego oraz poznali wybrane, najcenniejsze zbiory z biblioteki klasztornej.

Dziękujemy Panu dr. hab. Andrzejowi Włodarkowi (prof. UPJPII, prof. ISPAN) za podzielenie się profesjonalną i ogromną wiedzą o tym wspaniałym miejscu. Za pokazanie wyjątkowych i cennych inkunabułów i starodruków z biblioteki klasztornej. Pozostajemy pod wielkim wrażeniem tego miejsca. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Ksieni Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Matki Stefanii za wyrażenie zgody na nasz pobyt.