Wykład „Auschwitz-Birkenau – z kart historii II wojny światowej”

W dniu 9 maja  dyrektor naszej biblioteki Artur Franczak – wygłosił prelekcje w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – wyróżnionej w dniu 8 lutego br. na gali patriotycznie zaangażowanych szkół w Sejmie RP  zaszczytnym mianem „Szkoły Niepodległej”. W wykładzie zatytułowanym „Auschwitz-Birkenau – z kart historii II wojny światowej” uczestniczyli uczniowie klas: VI a, VII b i VIII realizujący projekt „Ciemności kryją Ziemię”. Patriotycznie zaangażowanej młodzieży towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Uczniowie wysłuchali opowieści A. Franczaka na temat nazistowskiego obozu koncentracyjnego – znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Poznali nieznane powszechnie fakty związane z historią „fabryki śmierci” – symbolu Holocaustu. Zaznajomili się także z historią Heinricha Hamanna – słynnego kata Sądecczyzny. Prelekcja stanowiła inaugurację wizyty młodzieży starosądeckiej „1” w dniu 10 maja 2019 roku w Auschwitz – Birkenau – niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Dyrektor naszej biblioteki Artur Franczak otrzymał dyplom honorujący zaangażowanie na rzecz edukacji młodego pokolenia.