Wystawa “Jestem stąd. Polska wielu narodów”

„Jestem stąd. Polska wielu narodów” – wystawa

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w wystawie „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, poświęconej historii, kulturze oraz dniu dzisiejszemu mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.

Wystawa ma charakter edukacyjny i adresowana jest głównie do młodzieży (13-19 lat), która pragnie pogłębić swoją wiedzę na temat różnych mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce w przeszłości i obecnie. Klasy biorące udział w wystawie otrzymają katalog wystawy.

Dodatkowo na stronie www.jestemstad.pl dostępne są dla nauczycieli scenariusze zajęć, które można realizować z uczniami.

Wystawa, składa się z dwóch części: tzw. indywidualnej i opisowej.
W pierwszej zaprezentowano zdjęcia portretowe 15 przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (tj.: białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz kilka fotografii nawiązujących do życia danej grupy. Uzupełnieniem materiału ilustracyjnego są cytaty pochodzące z wywiadów z portretowanymi na wystawie osobami, które odnoszą się do kwestii ich złożonej tożsamości narodowej i etnicznej, relacji pomiędzy nimi a większością społeczeństwa, jak również problemów dnia dzisiejszego mniejszości etnicznych narodowcy żyjących w Polsce.

Ekspozycja znajduje się w lokalu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61 i można ją zwiedzać od 28.01.2019 do 16.02.2019 roku.

Dodatkowym bonusem dla młodzieży będzie możliwość uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych (w siedzibie biblioteki pedagogicznej). O terminie warsztatów powiadomimy te szkoły, które zgłoszą swój udział. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy pod numerem 18/443 70 67 w. 22. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor Artur Franczak podczas konferencji prasowej przedstawił założenia i idee wystawy. Więcej na ten temat: http://www.nowysacz.pl/wydarzenia/20323 oraz http://www.nowysacz.pl/wydarzenia/20306

Organizatorem wystawy są:

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie
Dom Anny Frank w Amsterdamie

Opieka Merytoryczna:

Pracownia Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Serdecznie zapraszamy!