Wystawa prac konkursowych „Ilustrujemy Baśnie Braci Grimm”

W naszej bibliotece wystawione są prace laureatów III Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego „Ilustrujemy Baśnie Braci Grimm”  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi w Chełmcu.

Zapraszamy do wirtualnej wystawy.