XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego

Zachęcamy  uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w  XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji NarodowejWydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Czasy walki o wolność Ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”

Konkurs (eliminacje lokalne) zaplanowano 12 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu przy ulicy Adama Mickiewicza 59.

Zgłoszenia do eliminacji lokalnych należy nadsyłać do organizatorów w terminie do 12.01.2019r.  na stronę mailową:  k.krasomowczy.starysaczSP1@interia.pl

więcej informacji: jedynka.stary.sacz.pl