Zapraszamy na IV edycję konferencji z cyklu “Nauczyciel z pasją”

Zapraszamy na IV edycję konferencji „Nauczyciel z pasją” pt.” Z pasją o niepełnosprawności”, która odbędzie się 16 października 2019 roku o godz. 10.00 – ul. Jagiellońska 61.

Konferencje z cyklu „Nauczyciel z pasją” mają na celu ukazanie talentów, pasji zawodowych i pozazawodowych nauczycieli, promowanie dobrych praktyk pedagogicznych oraz wymianę doświadczeń na polu edukacyjnym.

W tegorocznej edycji zwracamy szczególną uwagę na pedagogów specjalnych i  ich wychowanków, chcąc ukazać zaangażowanie, trud, ale i piękno zawodu nauczyciela specjalnego oraz efekty jego pracy.

Patronat honorowy nad konferencją objął: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkolnych, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

WSTĘP WOLNY!

Zapisy pod numerem 18 443 70 67 wew. 22