Zapraszamy na spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu w ramach wspomagania pracy szkół prowadzi Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. W związku z tym zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie uczestników sieci, które odbędzie się w dniu 09.10.2019 r. (środa) w godzinach: 10°°-13°°.

Program:

1. Planowanie pracy sieci w roku szkolnym 2019/2020 – B. Kozik

  •  powitanie nowych uczestników sieci i aktualizacja deklaracji członkostwa w sieci,
  • przypomnienie celu i zasad pracy w sieci współpracy i samokształcenia,
  • ustalenie harmonogramu spotkań w roku szkolnym 2019/2020,
  • ewaluacja działania sieci w minionym roku szkolnym (wnioski z sondażu),
  • czym będziemy się zajmować w nowym roku szkolnym? – ustalenie potrzeb samokształceniowych.

2. Agnieszka Osiecka – „najbardziej wolny z istniejących ptaków”” – Elżbieta Kyc (PBW w Nowym Sączu – filia w Zakopanem).
3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – dyskusja.
4. Bank pomysłów – informacja o planowanych konkursach oraz usługach firm przydatnych w pracy bibliotecznej.

Nauczyciele doskonalący się w sieci otrzymują zaświadczenie. Zaproszenie kierujemy do osób, które zadeklarowały pracę w sieci nauczycieli bibliotekarzy. Uczestnictwo w spotkaniu prosimy potwierdzić: tel. 18 443 70 67 w. 22 lub pbw_info@poczta.onet.pl do dnia 01.10.2019 r.