• Wspomaganie pracy szkół

  Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369), do zadań biblioteki pedagogicznej należy : organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii ...
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

  Dnia 6 grudnia 2017 r. odbyły się zajęcia dla uczniów kl. 4 technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, których tematem była “Sztuka interpretacji obrazu, rzeźby, plakatu”. Świadome i pełne odbieranie dzieł artystycznych jest jedną z cech, jakie powinien posiadać nie tylko maturzysta, ale każdy dobrze wykształcony ...
 • WARSZTAT METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U

   ROK SZKOLNY 2009/2010 WYCIECZKA SZKOLENIOWA DO OBUiAD IPN W WIELICZCE  Szanowne Panie i Panowie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Zaproszenia do udziału w wycieczce szkoleniowej  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wycieczkę szkoleniową do Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji ...
 • WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2009/2010

  Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos – u Szanowne Panie i Panowie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Zaproszenia do udziału w warsztatach metodycznych     Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne. W ramach ...
 • III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU “OSOBLIWOŚCI MOJEGO WOJEWÓDZTWA”

  Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w III edycji międzyszkolnego konkursu krajoznawczego „OSOBOWOŚCI   MOJEGO   WOJEWÓDZTWA” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zdobycia wszechstronnej wiedzy o  województwie małopolskim, wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niego wartości, ...
 • WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2009/2010

   Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos-u Szanowne Panie i Panowie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie    Zaproszenie do udziału w warsztatach metodycznych    Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne. Warsztaty odbywać się ...
 • Wystawa pt. “TAJNE NAUCZANIE W NOWYM TARGU”

  Wystawa pt. “TAJNE NAUCZANIE W NOWYM TARGU w 70. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej” Otwarcie:      Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu, 19 października 2009 r., godz. 13.00 Organizator:  Związek Nauczycielstwa Polskiego, Biblioteka Pedagogiczna w  Nowym Targu Autor:           mgr Jagoda Jurkowska Sposób prezentacji: ekspozycja do prezentacji wewnętrznej, 5 gablot, 4 antyramy Informacje dodatkowe:  towarzyszy jej ...
 • Ogólnopolski tydzień bibliotek 2009

  VI EDYCJA TYGODNIA BIBLIOTEK Termin: 8-15 maja 2009 Hasło: „Biblioteka to plus” W 2009 r. TYDZIEŃ BIBLIOTEK odbywać się będzie w dniach 8-15 maja, pod hasłem „Biblioteka to plus”. Hasło VI edycja obchodów Tygodnia Bibliotek  nawiązuje do nazwy projektu rządowego, popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i ...
 • WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2008/2009

  Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie Szanowne Panie i Panowie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Zaproszenie do udziału w warsztatach metodycznych Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu,  Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie ...
 • II EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ” OSOBLIWOŚCI MOJEGO REGIONU”

  Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z Nowego Targu i okolic do wzięcia udziału w  II edycji konkursu międzyszkolnego     „O S O B L I W O Ś C I   M O J E G O  R E G I O N U” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu oraz Polskie ...