• SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWSKU

  Dnia 9 grudnia 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowsku brali udział w lekcji bibliotecznej pt. Biblioteka Pedagogiczna jakiej nie znacie. Podczas pobytu w Bibliotece uczniowie poznali katalogi biblioteczne i zasady korzystania z nich. Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie mieli okazję wyszukiwać wybrane książki na półkach. Na zakończenie, większość uczniów stwierdziła, ...
 • Spotkanie autorskie z Wandą Szado-Kudasikową.

  Dnia 9 grudnia 2015 roku w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu mialo miejsce spotkanie autorskie ze znakomitą nowotarską poetką panią Wandą Szado-Kudasikową.Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Ostrowsku oraz klasa II gimnazjum z ZSPiG w Szaflarach wraz z nauczycielami opiekunami. Młodzież z uwagą i zainteresowaniem słuchała prezentowanych przez naszego Gościa wierszy, z których ...
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK W NOWYM TARGU

  W dniach 8 i 10 grudnia 2015 roku uczniowie klasy 4 a TB i 4 b TB z Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu brali udział w zajęciach dotyczących interpretacji malarstwa. Pracując w grupach uczniowie omawiali podstawowe elementy języka malarstwa i potrafili je wskazać. Następnie, uczestnicy podawali przykładowe realizacje ...
 • SZKOŁA PODSTWAOWA NR 5 W NOWYM TARGU

  Dnia 25 listopada 2015 roku w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu miały miejsce dwie lekcje biblioteczne na temat: „Moja mała Ojczyzna – Nowy Targ w legendzie i podaniu”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IIIa i IIId Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu. W czasie lekcji obydwie klasy wykazywały ...
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2015

  W Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy zrealizowana została inicjatywa biblioteczna, polegająca na czytaniu przez nauczyciela dzieciom z klas I – III oraz przez te dzieci opowiadań Grzegorza Kasdepke pt. “Bodzio i Pulpet”. Na zaproszenie dyrekcji szkoły i nauczyciela bibliotekarza w powyższej inicjatywie uczestniczył mgr Robert Piszcz – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, ...
 • ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH

  Uczniowie klasy 2 Gimnazjum w Szaflarach, uczestniczacy w spotkaniu autorskim z panią Wandą Szado-Kudasikową, skorzystali z okazji, aby dowiedzieć się także czegoś o funkcjonowaniu i zadaniach Biblioteki Pedagogicznej. Informacja o działalności, ofercie i zasadach korzystania z biblioteki jako placówki specjalistycznej, ale zarazem otwartej dla szerokiego kręgu odbiorców, dla wielu z ...
 • Wspomaganie pracy szkół

  Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369), do zadań biblioteki pedagogicznej należy : organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii ...
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

  Dnia 6 grudnia 2017 r. odbyły się zajęcia dla uczniów kl. 4 technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, których tematem była “Sztuka interpretacji obrazu, rzeźby, plakatu”. Świadome i pełne odbieranie dzieł artystycznych jest jedną z cech, jakie powinien posiadać nie tylko maturzysta, ale każdy dobrze wykształcony ...
 • WARSZTAT METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U

   ROK SZKOLNY 2009/2010 WYCIECZKA SZKOLENIOWA DO OBUiAD IPN W WIELICZCE  Szanowne Panie i Panowie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Zaproszenia do udziału w wycieczce szkoleniowej  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wycieczkę szkoleniową do Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji ...
 • WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U ROK SZKOLNY 2009/2010

  Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos – u Szanowne Panie i Panowie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Zaproszenia do udziału w warsztatach metodycznych     Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne. W ramach ...