NOC BIBLIOTEK

Nasza biblioteka uczestniczyła w Nocy Bibliotek w  Szkole Podstawowej w Paszynie i w Szkole Podstawowej w Rożnowie.

W Szkole Podstawowej w Paszynie  pani Jolanta Obrzut czytała dzieciom utwór Joanny Mueller. Następnie uczniowie wykonywali prace plastyczne i pisali krótkie opowiadanie. Późnym wieczorem dzieci brały udział w grze terenowej. Zaopatrzone w latarki poszukiwały fantów i odgadywały tytuły i autorów bajek. W grze brały udział dwa zespoły, uczniowie klas drugich i trzecich pod kierunkiem opiekunów.

W Szkole Podstawowej w Rożnowie uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Izby Pamięci L.J. Kerna. Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości obejrzeliśmy występ Zespołu Regionalnego „Małe Rożnowioki” oraz uczniów i seniorów z piosenkami i wierszami L.J. Kerna. Po krótkiej przerwie uczestniczyliśmy w panelu wykładowo-wspomnieniowym. Atmosfera podczas uroczystości była miła i serdeczna. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.