Wspomaganie szkół

W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych, 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach
proponuje różnorodne formy wsparcia w zakresie wynikającym 
z diagnozy lub ewaluacji:

• Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówek 
• Zestawienia bibliograficzne – zgodne z obszarami wybranymi przez szkoły 
• Współpraca ze środowiskiem – organizowanie konkursów, wystaw, spotkań 
• Zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli 
• Promocja  inicjatyw nauczycieli 
• Doradztwo metodyczne  dla bibliotekarzy 
• Sporządzanie  zestawień  bibliograficznych na wskazany przez nauczyciela temat (na podstawie księgozbioru Biblioteki) 
• Prezentacja i promocja prac np.: malarskich, poetyckich uczniów i nauczycieli