Wykaz czasopism dostępnych w PBW Filii w Gorlicach

Data – przy tytule oznacza rozpoczęcie prenumeraty

Znak--> prenumerata jest kontynuowana do chwili obecnej

Znak* prenumerata zakończona
 

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

ALMANACH SĄDECKI

ARTETERAPIA

AURA

BIBLIOTEKA ICM

BIBLIOTEKA W SZKOLE

BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTERAPEUTA

BIOLOGIA W SZKOLE

BIULETYN IPN

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

CHARAKTERY

CHEMIA W SZKOLE

COGITO

DIALOGI BIBLIOTECZNE

DRAMA

DYREKTOR SZKOŁY

DRAMA

DZIECKO KRZYWDZONE

EDUKACJA. STUDIA. BADANIA

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚROD.

EDUKACJA DOROSŁYCH

EDUKACJA ELEMENTARNA

EDUKACJA I DIALOG

EDUKACJA MEDIALNA

EDUKACJA OGÓLNOTECHNICZNA

EDUKACJA USTAWICZNA DOR.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA ZDROWOTNA

FIZYKA W SZKOLE

FRAZA

GEOGRAFIA W SZKOLE

GESTALT

GŁOS NAUCZYCZYCIELSKI

GŁOS PEDAGOGICZNY

GULIWER

HARWARD

HEJNAŁ OŚWIATOWY

HORYZONTY WYCHOWANIA

INSPIRACJE POLONISTYCZNE

IT W EDUKACJI

JĘZYK POLSKI W SZK. - GIMN.

JĘZYK POLSKI W LICEUM

JĘZYK POLSKI W SZK. PODST.

JĘZYK POLSKI W SZK. PODST. 4-6

JĘZYK POLSKI W SZK. PONAD.

JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

KLANZA W SZKOLE

KONSPEKT

KULTURA I EDUKACJA

KULTURA FIZYCZNA

KWARTALNIK GORLICKI

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

LIDER

MAŁOPOLSKA

MATEMATYKA

MÓWIĄ WIEKI

NATIONALE GEOGRAPHIC

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA

NIEBIESKA LINIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REH.

NOWA EDUKACJA ZAWODOWA

NOWA EUROPA WSCHODNIA

NOWA POLSZCZYZNA

NOWA SZKOŁA

NOWE KSIĄŻKI

NOWE W SZKOLE

NOWINY PSYCHOLOGICZNE

OJCZYZNA POLSZCZYZNA

OPIEKA – TERAPIA - WYCHOW.

ORZEŁ BIAŁY

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PEDAGOGIKA PRACY

PLASTYKA I WYCHOWANIE

POLITYKA SPOŁECZNA

POLONISTYKA

POLSKI W PRAKTYCE

PORADNIK BIBLIOTEKARZA

PORADNIK JĘZYKOWY

PRACA SOCJALNA

PROBLEMY NARKOMANII

PROBLEMY OPIEK.-WYCHOW.

PROBLEMY RODZINY

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY

PRZEGLĄD HIST. - OŚWIAT.

PRZYSPOSOBIENIE OBRON.

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOLOGIA W SZKOLE

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

PSYCHOTERAPEUTA

PUBLIKACJE NAUKOWE WSHE

AKADEMIA ON-LINE

CIVITAS HOMINIBUS

GERONTOLOGIA

HOMO POLITICUS

INNOWACJE W EDUKACJI ELEMENT.

JĘZYK W KOMUNIKACJI

JĘZYKOZNAWSTWO

LITERTUROZNAWSTWO

MEDIA KULTURA SPOLECZEŃSTWO

PRACE NAUKOWE STUDENTÓW 

PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH

ZARZADZANIE INNOWACYJNE.

REMEDIUM

REWALIDACJA

ROCZNIKI AKADEMII IGNATIANUM

SCRIPTORES SCHOLARUM

SEDNO

SERWIS NARKOMANII

SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE

SYGNAŁ

SZKOŁA SPECJALNA

SZKOŁA ZAWODOWA

ŚWIAT PROBLEMÓW

ŚWIETLICA

TEKI EDUKACYJNE IPN

TIK W EDUKACJI

TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOR.

WARSZTATY POLONISTYCZNE

WIADOMOŚCI HIST. Z WIEDZĄ O SP.

WSZYSTKO DLA SZKOŁY

WYCHOWANIE FIZ. I HIG. SZK.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDR.

WYCHOWANIE MUZYCZNE

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ

WYCHOWAWCA

WYCHOWANIE TECHNICZNE

ZESZYTY HISTORYCZNE

ZESZYTY NAUKOWE WSHE

ZESZYTY NAUK. WSZECHN. 

ZESZYTY NAUKOWE PWSZ

ZESZYTY SZKOLNE

ZNAK

ŻYCIE SZKOŁY

2006 --> 2013*

2005-->2007* ; 2012; 2017*

2009--> 2011*

1994-->

2008--> 2012*

1992-->

2007--> 2018*

1999-->

1991-->

2007-->

2005-->--

2007-->

1993-->

2012--> 2017*

2011-->

2000*

1995-->

2000*

2002; 2005--> 2007*

1991-->

2002*

1996; 2006-->2008 *;2010-->2013*

2012 --> 2014*

1993-->2000; 2002-->2017 *

1998--> 2003*

1998--> 2001*

2007->

2017/2018-->

2001-->2007*

1991-->2007*; 2009-->

2010--> 2016*

1996; 1997; 1999-->

1995--> 2001*

2010-->

2016--> Nowość !

1994-1999, 2001; 2002; 2004-->2010*; 2018-->

2013; 2014; 2015*

2008-->

2002--> 2009*; 2013*

1998; 2000; 2001; 2002*

2014; 2015; 2016*

1999/2000-->

2001/2002 -->2016/2017*

2017/2018-->

1993/1994-->2017/2018*

2017/2018-->

1993/1994 --> 2001/2002*

1990-->1996*; 2002--> 2011*; 2018-->

2003; 2004; 2005*

2001*

1993; 1996; 1999;; 2000 ; 2017-->

1994-->2000*

1997-->

1992-->

1994--> 2011*

2001--> 2010*; 2016

2000-->

1991; 1994--> 2000*

1999--> 2002*; 2007*

1990/1991-->2016/2017*

2019--> Nowość!

1999--> 2004*; 2006-->2009*; 2011-->

2012*

1997-->2001*

2014-->2015*

2000-->2008*

1995-->2017*

2007-->2018*

1997-->2004*

2008-->2009*

1994-->1997*

1993-->2003*; 2008-->2012*

1980-->1986*

2002-->2007*

2008; 2009*

1990-->2000*

2009-->

1981-->

2009-->2012*

1994-->

1987-->2010*

2009-->

2001-->2009*

1981-->

1981-->1991*; 1994-->1998*

1985-->1991*

2015*

1991-->2000*

1994; 1995*; 2017

2006-->2015*

1990--> 2000* ; 2018

1994-->1995; 2017*

PUBLIKACJE NAUKOWE WSHE

2005; 2006*

2006; 2008*

2007*

2007*

2002; 2003; 2004; 2007; 2008*

2001*

2007; 2008*

2008*

2007; 2008; 2009*

2001; 2003; 2004*

2005; 2006; 2007; 2008*

2005; 2006; 2007; 2008; 2009*

1998-->

2006-->2011*

2005; 2006; 2009; 2011-->2014

1998; 1999; 2000*

2009; 2010; 2011*

1998-->

1992*; 1994-->1998*

2016--> Nowość!

1983-->

1998; 1999; 2000*

1997-->

2008-->

2003-->2008*

2018-->

2018--> Nowość!

1996; 1997*

1983-->

1999-->

1988; 1989*

1994-->

1984; 1985; 1987; 1990; 1992-->

1983-->

1995--> 2015*

2000-->

1990-->2006*

1975; 1980-->1982; 1989; 1990*

1999-->2004*

2010; 2014*

2015*

2001-->2009*

2019--> Nowość !

1991-->