Nowości wydawnicze w wyborze

Wybór nowości
listopad-grudzień 2019

Edukacja. Pedagogika. Psychologia
1. Dębicka-Cieszyńska, Agata
  Czytanie przez naśladowanie /Agata Dębicka-Cieszyńska. - Kraków: Centrum Metody Krakowskiej, 2018. Cz.
2. Fornalik, Izabela
  Poznać i zrozumieć uczucia /Izabela Fornalik, Mirella Michalewska. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2018. Cz.
3. Goetz, Magdalena
  Rozwijanie umiejętności uczenia się /Magdalena Goetz. - Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2019. Cz.
4. Gudro-Homicka, Maria
  Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach 4-8: poradnik nauczyciela /Maria Gudro-Homicka. - Warszawa: Difin, 2019. Cz.
5. Jarosz, Anna
  Komiks społeczny: 33 historyjki w formie ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne /Anna Jarosz.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, [2019]. Cz.
6. Kuleczka-Raszewska, Maria
  Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów /Maria Kuleczka-Raszewska. - Warszawa: Difin, 2019. Cz.
7. Kuleczka-Raszewska, Maria
  Ogrodoterapia: scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem /Maria Kuleczka-Raszewska. - Warszawa: Difin, 2019. Cz.
8. Marciniak, Lidia. Oprac.
  Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu: pytania i odpowiedzi /oprac. Lidia Marciniak. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. Cz.
9. Szalewska, Katarzyna. Oprac.
  Segregacja odpadów: materiały edukacyjne /oprac. Katarzyna Szalewska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018. Cz.
10.Szurowska, Beata
  Przedszkole w sytuacji trudnej: zdążyć z pomocą /Beata Szurowska. - Warszawa: Difin, 2019. Cz.

Inne
1. Chabros, Eliza
  Wielka gramatyka języka niemieckiego: teoria, przykłady, ćwiczenia /Eliza Chabros, Jarosław Grzywacz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Edgard, 2015
2. Cybulaska-Janczewa, Małgorzata
  Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami: poziom podstawowy do średnio zaawansowanego /Małgorzata Cybulska-Janczewa, Jacek Perlin. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
3. Delecroix, Jean-Marie
  Zdrowie zaczyna sie na talerzu: 200 najzdrowszych pokarmów: jak lepiej jeść, żeby dłużej żyć /Jean-Marie Delecroix. - Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2019. Cz.
4. Duda-Król, Wiesława B. Red.
  Choroby wewnętrzne: przypadki kliniczne /red. Wiesława B. Duda-Król i in. - Warszawa: PZWL, 2019
5. Fuhrman, Joel
  Zbrodnie fast foodów: jak wyjść z pułapki przetworzonej żywności /Joel Fuhrman, Robert B. Phillips. - Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2019. Cz.
6. Gilińska, Monika. Red.
  Gramatyka w ćwiczeniach: angielski /red. Monika Gilińska. - Poznań: SuperMemo, 2019
7. Krzyżanowski, Henryk
  Angielski: kompleksowy kurs do samodzielnej nauki /Henryk Krzyżanowski. - Poznań: SuperMemo, 2019
8. Roszak, Joanna. Red.
  Hiszpański w sam raz dla ciebie /red. Joanna Roszak. - Wyd. 2. - Poznań: LektorKlett, 2018
9. Schulze, Maya
  Gramatyka w ćwiczeniach: niemiecki /Maya Schulze, Elzbieta Rudomina. - Poznań: SuperMemo, 2019
10.Tatarchyk, Olga
 Codziennik rosyjski: doskonal język rosyjski każdego dnia /Olga Tatarchyk, Jelena Wysokińska, Volha Liauchuk. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2018

 

Grudzień 2018


Edukacja. Pedagogika. Psychologia.
1.Arnwine, Bonnie
  Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej /Bonnie Arwine. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
2.Białek, Małgorzata
  Nowe dyktanda: klasa 1-3 szkoła podstawowa /Małgorzta Białek et al. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2017
3.Białek, Małgorzata
  Nowe dyktanda: klasa 4-6 szkoła podstawowa /Małgorzata Białek et al. - Kraków: Wydawnictwo Greg,     2017
4.Bojarczuk, Jagoda
  Hipoterapia: wskazania, metody, ćwiczenia /Jagoda Bojarczuk. - Warszawa: Wydawnictwo SBM, 2018
5.Ceremuga, Malgorzata
  Montessori dla każdego: samodzielnie odkryj świat /Małgorzata Ceremuga. - Kraków: Znak Emotikon, 2018
6.Czechowicz, Justyna
  Chemia; zbiór zadań: matura 2019, t. 1-2 /Justyna Czechowicz. - Rzeszów: Wydawnictwo Biomedica, 2018
7.Czerski, Wojciech
  Gotowość do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych /Wojciech Czerski. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017
8.Dubiecka-Kruk, Barbara. Red.
  Egzamin ósmoklasisty: matematyka: opis, arkusze, odpowiedzi /red. Barbara Dubiecka-Kruk. -     Warszawa: WSiP, 2018
9.Fedorowicz, Agnieszka. Red.
  Egzamin ósmoklasisty: język polski: opis, arkusze, odpowiedzi /red. Agnieszka Fedorowicz. - Warszawa: WSiP, 2018
10.Fedorowicz, Agnieszka. Red.
  Egzamin ósmoklasisty: język polski: repetytorium /red. Agnieszka Fedorowicz. - Warszawa: WSiP, 2018
11.Kaczmarzyk, Marek
  Szkoła memów: w stronę dydaktyki ewolucyjnej /Marek Kaczmarzyk. - Gliwice: Wydawnictwo Element, 2018
12.Kremiec, Anna
  Nowe dyktanda: klasa 7-8 szkoła podstawowa /Anna Kremiec. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2018
13.Kwatera, Anna
  Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole: nauczyciele i rodzice /Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. 
- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
14.Leżańska, Wiesława. Red. 
  Nauczyciel wczesnej edukacji: rozwijanie kompetencji zawodowych /red. Wiesława Leżańska, Dorota     Radzikowska. - Łódź: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
15.Radwańska, Anna
  Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć; poradnik dla terapeuty i nauczyciela /Anna Radwańska. - Warszawa: Difin, 2018
16.Seretny, Anna
ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego /Anna Seretny, Ewa Lipińska. - Kraków: Universitas, 2018
17.Skolimowska, Katarzyna
  Wychowanie do osobistego rozwoju: pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności    osobiste wśród dzieci i młodzieży, 
  cz. 1-2 /Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa: Difin, 2017
18.Słupek, Kazimierz
  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: pomoc psychologiczno-pedagogiczna,   dostosowanie wymagań /Kazimierz Słupek. - 
19.Sroczyński, Wojciech
  Czas wolny i niepełnosprawność /Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch. - Warszawa: Difin, 2017
20.Szplit, Agnieszka
  Efektywnie i atrakcyjnie czyli o przeszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego /Agnieszka Szplit. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016
21.Wykurz, Urszula
  Guślarz na fejsie: propozycje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego /Urszula Wykurz. - Białystok:   Printex, 2017
Inne.
1.Dwanaście
  Dwanaście (12) ważnych opowieści: polscy autorzy o wartościach /pr. zb. - Poznań: Publicat, 2015
2.Gertig, Henryk
  Bromatologia: zarys nauki o żywności i żywieniu /Henryk 
  Gertig, Juliusz Przysławski. - Waszawa: Wydawnictwo 
  Lekarskie PZWL, 2015
3.Kasdepke, Grzegorz
  Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela: 50 
  opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna) /Grzegorz 
  Kasdepke. - Warszawa: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016
4.Jędrzejko, Mariusz. Oprac.
  Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe 
  zagadnienia /oprac. Mariusz Jędrzejko et. al. - Warszawa: 
  Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2017
5.Klimek-Michno, Katarzyna
  Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole /Katarzyna Klimek-Michno. - Kraków: CEBP, 2018
6.Krystek, Jacek. Red.
  Ochrona środowiska dla inżynierów /red. Jacek Krystek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
7.Maciak, Artur
  Nic o nas bez nas: dzieci i ich prawa /Artur Maciak. - Poznań: Wydawnictwo IBIS, 2018
8.Marczewska-Rytko, Maria. Red.
  Feminizm /red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. - Lublin: Wydawnictwo     UMCS,  2015
9.Przewoźniak, Marcin
  Poradnik małego patrioty /Marcin Przewoźniak. - Poznań: 
  Publicat, 2014
10.Puskarz, Janusz
  ABC małego patrioty /Janusz Puskarz. - Warszawa: Agencja 
  Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2018
11.Rosik-Dulewska, Czesława
  Podstawy gospodarki odpadami /Czesława Rosik-Dulewska. - 
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
12.Swędrowska, Małgorzata
  Elementarz w podskokach /Małgorzata Swędrowska, Agnieszka 
  Frączek. - Poznań: Publicat, 2017
13.Vivarelli, Anna
  Kto by pomyślał: filozofia dla młodych umysłów /Anna 
  Vivarelli. - Wrocław: Edra Urban & Partner, 2018

Listopad 2018

Pedagogika. Psychologia. Edukacja.


1.Baranowska-Jojko, Ewa
  Arteterapia dla dzieci: propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi /Ewa Baranowska-Jojko. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018
2.Bartnicka-Kierylak, Aneta
  Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii /Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
3.Charbicka, Magdalena
  Integracja sensoryczna przez cały rok /Magdalena Charbicka. - Warszawa: Difin, 2017
4.Cieślak, Iwona
  Egzamin ósmoklasisty: jak to napisać: poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia /Iwona Cieślak, Lech Cieślak. - Toruń: Oficyna Wydawnicza "Tutor", 2018
5.Glej, Sandra
  Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym /Sandra Glej. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
6.Goldberg, Elkhonon
  Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje /Elkhonon Goldberg. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
7.Gwardys-Bartmańska, Marianna
  Myślenie matematyczne / Marianna Gwardys-Bartmańska. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
8.Kierczak, Urszula
  Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego "Rusz się człowieku": edukacja wczesnoszkolna: plan pracy, 120 scenariuszy zajęć /Urszula Kierczak. 
  - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
9.Kiesling, Ulla
  Inteligencja sensoryczna w dialogu: naucz się rozumieć swoje dziecko i pomóż mu w odzyskaniu równowagi /Ulla Kiesling. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017
10.Klimkiewicz, Danuta
  Trening twórczego myślenia, cz. 1-3 /Danuta Klimkiewicz. - Kraków: Wydawnictwo Skrzat, 2015
11.Kołodziej, Lidia
  Funkcjonowanie społeczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu /Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
12.Kołodziej, Lidia
  Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu /Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
13.Kołodziej, Lidia
  Orientacja przestrzenna: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu /Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
14.Marciniak, Lidia. Red.
  Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym /red. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
15.Mazan, Maciejka
  Bajki terapeutyczne /Maciejka Mazan. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
16.Nawój-Połoczańska, Joanna
 Metoda projektu w doradztwie zawodowym; scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży /Joanna Nawój-Połoczańska. - Difin, 2018
17.Onochin-Mączka, Magdalena
  Percepcja słuchowa: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu /Magdalena Onochin-Mączka, Magdalena Siatrak. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Naukowe, 2017
18.Pakulniewicz, Wanda
  Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego: zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, 
  monitorowanie realizacji podstawy programowej /Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch. - Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017
19.Piacentini, John
 Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży: 8-17 lat: poradnik terapeuty /John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek. - Sopot: GWP, 2018
20.Sapolsky, Robert M.
  Dlaczego zebry nie mają wrzodów?: psychofizjologia stresu /Robert M. Sapolsky. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
21.Skolimowska, Katarzyna
  Wychowanie do osobistego rozwoju: pomysły na lekcje rozwijajace kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży, cz. 1-2 /Katarzyna Skolimowska, 
  Marzena Kud. - Warszawa: Difin, 2017 
22.Steinke-Kalembka, Joanna
  Dodaj mi skrzydeł!: jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? /Joanna Steinke-Kalembka. - Warszawa: Samo Sedno Edgard, 2017
23.Szybkowska, Marta
  Elementy integracji sensorycznej /Marta Szybkowska. - Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
24.Święcicka, Ewa
  Ja jako uczeń: materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; zgodne z podstawą programową MEN /oprac. Ewa Święcicka. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018

Inne


1.Antczak, Mariola. Red.
 Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?: o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia /red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź: 
 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
2.Bac, Aneta. Red.
 Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu /red. Aneta Bac. - Warszawa: PZWL, 2018
3.Binsztok, Aleksander
 Czasologia czyli jak efektywnie zarządzać sobą i zespołem na drodze do sukcesu /Aleksander Binsztok, Małgorzata Niski. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017
4.Chwalba, Andrzej
 Wielka wojna Polaków 1914-1918 /Andrzej Chwalba. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
5.Drzewucki, Janusz
 Lekcje u Różewicza: teksty krytyczno-literackie i osobiste /Janusz Drzewucki. - Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2018
6.Fabianowski, Andrzej. Red.
 Liryka Mickiewicza /red. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
7.Franaszek, Andrzej
 Herbert: biografia, t. 1-2 /Andrzej Franaszek. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018
8.Gliszczyński, Arkadiusz
 Zjawisko przemocy w rodzinie: studium prawno-kryminologiczne /Arkadiusz Gliszczyński. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
9.Houston, Keith
 Książka: najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski /Keith Houston. - Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017
10.Jabłońska, Marta
 Człowiek w cyberprzestrzeni: wprowadzenie do psychologii Internetu /Marta Jabłońska. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
11.Janus, Edyta. Red.
 Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną /red. Edyta Janus. - Warszawa: PZWL, 2018
12.Kisielewski, Tadeusz A.
 Wielka wojna i niepodległość Polski /Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2014
13.Kozłowski, Paweł
 Ośrodek kuratorski: ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne /Paweł Kozłowski, Krzysztof Stasiak. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
14.Kozłowski, Waldemar
 Motywowanie pracowników w organizacji /Waldemar Kozłowski. - Warszawa: CeDeWu, 2017
15.Maciak, Artur
 Nic o nas bez nas!: dzieci i ich prawa /Artur Maciak.- Poznań: Wydawnictwo IBIS, 2018
16.Michalak, Marek. Red.
 Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro; perspektywa korczakowska, t. 1-3 /red. Marek Michalak. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
17.Michalak, Marek. Red.
 Standardy ochrony praw dziecka /red. Marek Michalak. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
18.Paterek, Anna. Red.
 Józef Piłsudski: przywódca i marszałek /red. Anna Paterek. - Warszawa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze, 2017
19.Piasecki, Andrzej
 Polska 1945-2015: historia polityczna /Andrzej Piasecki. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
20.Piasecki, Andrzej
 Wiek burzy i spokoju: kalendarium dziejów Polski: 1918-2018 /Andrzej Piasecki. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
21.Rabizo-Birek, Magdalena. Red.
 Miejsca, ludzie, opowieści: o tworczości Andrzeja Stasiuka /red. Magdalena Rabizo-Birek, Matylda Zatorska, Damian Niezgoda. - Rzeszów: Wydawnictwo 
 Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
22.Rezler, Marek
 Polska niepodległość 1918 /Marek Rezler. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2018
23.Sidor-Rządkowska, Małgorzata
 Coaching kariery: doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy /Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
24.Szarota, Piotr
 Od Facebooka do post-przyjaźni: współczesne przeobrażenia bliskich relacji /Piotr Szarota. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
25.Urbankowski, Bohdan
 Jozef Piłsudski: marzyciel i strateg /Bohdan Urbankowski. - Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014

czerwiec-lipiec 2018

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.

1.Bekus-Richane, Marzena
 Jak zachęcić 2-latka do mówienia?: logopedyczny poradnik dla rodziców / Marzena Bekus-Richane. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
2. Bilbao, Alvaro
 Mózg dziecka: przewodnik dla rodziców /Alvaro Bilbao. - Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las, 2018
3.Dell, Carl W.
 Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym: podręcznik dla logopedów /Carl W. Dell. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
4. Faber, Joanna
 Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały: poradnik przetrwania dla rodziców dzieci w wieku 2-7 lat /Joanna Faber, Julie King. - Poznań: Media Rodzina, 2017
5.Gilles Cotte, Delphine
 Metoda Montessori w domu: 80 zabaw edukacyjnych /Delphine Gilles Cotte. - Warszawa: Wydawnictwo RM, 2017
6. Glińska-Lachowicz, Anna. Red.
 Arteterapia w działaniu: propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych /red. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa: Difin, 2016
7. Hayes, Steven C.
 W pułapce myśli: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem /Steven C. Hayes, Spencer Smith. - Sopot: GWP, 2014
8. Jeżewska-Krasnodębska, Ewa. Red.
 Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty: konteksty teoretyczne i praktyka / red. nauk. Ewa Jeżewska-krasnodębska, Barbara Skałbania. 
 - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
9. Kowalik, Elżbieta
 Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy: ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018
10.Kubach-Pryczkowska, Katarzyna
 Jezykiem malowane: ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym /Katarzyna Kubach-Pryczkowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014
11.Małasiewicz, Alicja
 Spostrzegam i myślę: ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania /Alicja Małasiewicz. - Wyd. 2. 
 - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
12.Melillo, Robert
 Autyzm: zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017
13.Siegel, Daniel J.
 Burza w mózgu nastolatka: potencjał okresu dorastania / Daniel J. Segel. - Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND, 2016
14.Siegel, Daniel J.
 Zintegrowany mózg - zintegrowane dziecko: 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł twojego dziecka / Daniel J. Siegel. - Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2017
15.Spruit, Manon
 Giełkot: jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie: podręcznik diagnostyki i terapii /Manon Spruit. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
16.Szłapa, Katarzyna
 Krok po kroku: jak rozwijać mowę dziecka: materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów /Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, 
 Sławomir Wrzesiński. - Wyd. 3. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018
17.Szłapa, Katarzyna
 Krok po kroku: jak rozwijać mowe dziecka: zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów /Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
 Sławomir Wrzesiński. - Wyd. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016
18.Tarkowski, Zbigniew
 Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy /Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
19.Węsierska, Katarzyna. Red.
 Zaburzenia płynności mowy /red. Katarzyna Węsierska, współpr. Katarzyna Gaweł. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018
20.Wójtowicz-Szefler, Małgorzata
 Diagnozowanie rozwoju małego dziecka, cz. 1 /Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Warszawa: Difin, 2018

Inne

1. Banyś, Tomasz
 RODO: przewodnik po kluczowych zmianach /Tomasz Banyś i in. - Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2018
2. Brenifier, Oscar
 Uczucia, co to takiego? /Oscar Brenifier. - Poznań: Wydawnictwo Zakamarki, 2012
3. Hącia, Agata
 Co robi język za zębami: poprawna polszczyzna dla najmłodszych /Agata Hącia. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
4. Kasdepke, Grzegorz
 Wielka księga uczuć /Grzegorz Kasdepke. - Warszawa: Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2015
5. Leaf, Munro
 Dobre maniery są super /Munro Leaf. - Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017
6. Pawlak, Romek
 Czy muszę pracować, czyli po co komu pieniądze? /Romek Pawlak. Kielce: MAC Edukacja, 2017
7. Schmitt, Petra Maria
 Skąd się biorą dziury w serze?: historyjki dla ciekawskich dzieci /Petra Maria Schmitt, Christian Dreller. - Warszawa: Prószyński Media, 2013
8.Solnica, Bogdan. Red.
 Medyczne labolatorium diagnostyczne: metodyka i aparatura /red. nauk. Bogdan Solnica, Krystyna Sztefko. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
9. Vetulani, Jerzy
 Sen Alicji, czyli jak działa mózg / Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017
10.Wołowicka, Laura. Red.
 Anestezjologia i intensywna opieka: klinika i pielęgniarstwo /red. Laura Wołowicka, Danuta Dyk. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
11.Wykurz, Urszula
 Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej / Urszula Wykurz. - Białystok: Wydawnictwo Printex, 2017

styczeń 2018


Edukacja.Pedagogika. Psychologia.
1. Aron, Elaine
  Wysoko wrażliwe dziecko: jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczajacym świecie? /Elaine Aron. - Sopot: GWP, 2017
2. Bliżycki, Marek
  Poradnik wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży /Marek Bliżycki. - Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2015
3. Cieszyńska, Jagoda
  Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych: metoda krakowska /Jagoda Cieszyńska. - Kraków: Centrum Metody Krakowskiej, 2011
4. Cieszyńska-Rożek, Jagoda
   Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży: z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa /Jagoda Cieszyńska-Rożek.
   - Kraków: Centrum Metody Krakowskiej, 2013
5. Cynarski, Wojciech J.
  Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej /Wojciech J. Cynarski. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
  Universitas, 2017
6. Dahl, Kristin
  Matematyka ze sznurka i guzika: zabawy w liczenie, mierzenie i układanie /Kristin Dahl, Mati Lepp. - Poznań: Wydawnictwo Zakamarki, 2017
7. Kudlak, Grzegorz. Red.
  Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich: wyzwania i perspektywy rozwoju /red. Grzegorz Kudlak. - Warszawa: Difin, 2016
8. Mazan, Maciejka 
   Bajki terapeutyczne /Maciejka Mazan. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
9. Miller, Alec L.
  Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi /Alec L. Miller, Jill H. Rathus, Marsha M. Linehan. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011
10.Palak, Zofia. Red.
  Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej /red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin:
  Wydawnictwo UMCS, 2016
11.Pelosi, Giuseppe
  Na pomoc! Mam cyberdziecko!: podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci /Giuseppe Pelosi. - Pelplin: Wydawnictwo "Bernardinum", 2012
12.Płóciennik, Elżbieta
  Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej: scenariusze zajęć dla młodzieży /Elżbieta Płóciennik. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2016
13.Rabiej, Agnieszka. Red.
  Czterdzieści koncepcji dobrych lekcji; metodyka nauczania języka polskiego jako obcego /red. Agnieszka Rabiej, Hanna Marczyńska, Beata Zaręba. - Kraków: "Universitas", 2011
14.Siatrak, Magdalena
   Motoryka mała: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu /Magdalena Siatrak, Magdalena Onochin-Mączka. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
15.Sikorski, Wiesław
  Komunikacja terapeutyczna: relacja pozasłowna /Wiesław Sikorski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
16.Śliwa, Ewelina
  Mała Akademia Smoka Bazyla: podróże po Planecie Liter: scenariusze zabaw z alfabetem /Ewelina Śliwa. - Poznań: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2016
17.Wolanin, Thomas R.
  Aby żadne dziecko nie pozostawało w tyle: edukacja w USA /Thomas R. Wolanin. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
18.Wójcik, Stanisław
   BHP w oświacie: labolatoria, warsztaty, sale gimnastyczne, wycieczki, szkolenia, ryzyko zawodowe, postępowanie powypadkowe, pierwsza pomoc /Stanisław Wójcik, Michał Abramowski. 
   - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
19.Zakrzewska, Marzena. Red.
  Edukacja domowa w Polsce: teoria i praktyka /red. Marzena Zakrzewska, Paweł Zakrzewski. - Warszawa: Marzena Zakrzewska, 2009

Inne.
1. Bilewicz-Kuźnia, Barbara. Red.
  Zabawa i zabawka: konteksty, wartości, znaczenia /red. Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017
2. Błażejewska, Katarzyna
  Odżywianie dzieci: mądre i zdrowe porady mamy dietetyczki /Katarzyna Błażejewska. - Warszawa: Buchmann-Grupa Wydawnicza Foksal, 2015
3. Borkowska, Maria
   Wady postawy i stóp u dzieci: jak korygować, jak zapobiegać /Maria Borkowska, Izabela Gelleta. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa: Wydawnictwo Literackie PZWL, 2017
4. Bougsiaa, Hussein
  Smartfon i tablet w dziecięcych rękach: być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej /Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska et al. - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016
5. Dymmel, Anna. Red.
  Czytelnicy: zasoby informacji i wiedzy: tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej /red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017
6. Ettinger, Walter H.
  Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce /Walter H. Ettinger, Brenda S. Wright, Steven N. Blair. - Warszawa: Wydawnictwo Buk Rower, 2015
7. Flores, Suzana E.
  Sfejsowani: jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi /Suzana E. Flores. - Warszawa: Muza, 2017
8. Jakimowicz-Klein, Barbara
   Zachować młodość: diety i styl życia hamujące procesy starzenia /Barbara Jakimowicz-Klein. - Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2008
9. Kozłowski, Waldemar
   Zarządzanie motywacją pracowników /Waldemar Kozłowski. - Wyd. 2.- Warszawa: CeDeWu, 2017
10.Lissauer, Tom. Red.
   Pediatria /red. Tom Lissauer, Graham Clayden. - Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2013
11.Młynarski, Tomasz
   Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku: energia, środowisko, klimat /Tomasz Młynarski. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017
12.Molski, Marcin
   Nowoczesna kosmetologia T.1-2 /Marcin Molski. - Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2015
13.Pańkowska, Ewa. Red.
   Cukrzyca: personalizacja terapii i opieki nad pacjentem /red. Ewa Pańkowska. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
14.Stadtmuller, Ewa
   Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend: zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym /Ewa Stadtmuller. - Kraków: CEBP 24.12, 2016
15.Wyszowska, Izabela
   Turystyka muzealna /Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrusiak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017