Katalog on-line - Filia w Limanowej

Wejście do Katalogu ON-LINE

KATALOG ON-LINE Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej obejmuje obecnie:

  • zbiory zwarte - książki, broszury, podręczniki
  • wszystkie czasopisma (tytuły i roczniki) zgromadzone w placówce,
  • artykuły z czasopism od 2008 roku,
  • zbiory specjalne.

Zasady wyszukiwania w katalogu komputerowym są szczegółowo opisane w zakładce POMOC.

Ponieważ opcja "PROFIL UŻYTKOWNIKA" nie została jeszcze uruchomiona, informacja o DOSTĘPNOŚCI książki może być niezgodna ze stanem faktycznym. Prosimy o potwierdzenie dostępności telefonicznie (tel. 18 33 71 455) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: pblim@poczta.onet.pl).

Aby wypożyczyć wyszukaną w katalogu on-line pozycję należy odpisać:

  w przypadku książki - sygnaturę / sygnatury
  (cyfry wraz z określeniami literowymi);
  Cz po numerze oznacza, że książka jest dostępna w czytelni,


  w przypadku artykułu z czasopisma -
  tytuł czasopisma, rok, numer oraz strony
  na których artykuł został opublikowany.

Prace związane z tworzemiem i uzupełnianiem katalogu komputerowego Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej jeszcze trwają. Pełną informacje o zbiorach placówki można uzyskać na miejscu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.