WEJŚCIE DO KATALOGU ON-LINE:    KLIKNIJ TUTAJ

W katalogu on-line informacja o dostępności książki nie jest zgodna ze stanem faktycznym, gdyż nie jest jeszcze czynna  opcja “Profil czytelnika”. Taką informację można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

Korzystając z opcji należy po nazwisku autora wstawić przecinek np. Nowak, Tadeusz

KATALOG ELEKTRONICZNY ON-LINE OBEJMUJE :

1. Książki

2. Artykuły z czasopism pedagogicznych

Aby usprawnić proces wypożyczenia prosimy o odpisanie z katalogu online:

  • w przypadku książki – “sygnatury” (wszystkie numery, gdyż dana książka może występować w kilku egzemplarzach, łącznie z określeniami literowymi, “cz” przed numerem oznacza, że książka jest dostępna wyłącznie w czytelni, “br” to oznaczenie broszury, “p” –  podręcznik szkolny).
  • w przypadku artykułu z czasopisma – tytułu czasopisma, roku, numeru i stron, na których opublikowano artykuł. Artykuły z czasopism są dostępne w czytelni.
  • w przypadku filmu – tytuł filmu, sygnaturę – w przypadku dokumentu elektronicznego – tytuł i sygnaturę

Ogólne zasady wyszukiwania informacji w katalogu internetowym można znaleźć  w zakładce “Pomoc”.

Gdy nie znamy autora ani tytułu publikacji korzystając z katalogu komputerowego posługujemy się indeksem: Hasła przedmiotowe, dostępnym w opcjach: Wyszukiwanie i Przeglądaj katalog [w tej zakładce są dostępne wszystkie hasła przedmiotowe]. Biblioteka pedagogiczna stosuje  zmodyfikowany język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Należy zastanowić się  jakiego słowa możemy użyć na określenie zagadnienia czy tematu naszych poszukiwań. Pomocy udziela bibliotekarz, który zna specyfikę haseł przedmiotowych stosowanych w bibliotece. [tel., e-mail w godzinach pracy biblioteki]

Nauczyciele mogą poszukiwać materiałów do lekcji pod nazwą przedmiotu którego uczą. Nauczyciele pracujący w przedszkolu szukają hasła „Wychowanie przedszkolne” . Uczący w klasach I-III szkoły podstawowej w polu Hasła przedmiotowe wpisują „Nauczanie zintegrowane”,  publikacje wydane przed rokiem 1999  posiadają hasło „Nauczanie początkowe”. Scenariuszy uroczystości szkolnych należy szukać pod hasłem „Materiały repertuarowe”, lub „Teatr dziecięcy i młodzieżowy”. Hasło przedmiotowe składa się z tematu i określników uściślających temat np.

Matematyka – nauczanie
Matematyka – program nauczania – szkoła podstawowa

Materiały repertuarowe – Andrzejki
Materiały repertuarowe – Boże Narodzenie