Zbiory filii

PROFIL KSIĘGOZBIORU

Księgozbiór Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Rabce liczy ponad 11tyś. książek   i broszur. Strukturę  gromadzenia zbiorów wyznacza pedagogiczny profil placówki.

 Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu:

•             pedagogiki i nauk pokrewnych (dydaktyka, psychologia, metodologia badań, historia oświaty i inne)

•             publikacje naukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania

•             literaturę piękną, klasykę literatury polskiej i powszechnej

•             regionalia

•             programy nauczania

•             poradniki metodyczne, scenariusze lekcji

•             materiały dotyczące prawa oświatowego, w tym zasad realizacji awansu zawodowego

•             fachową literaturę dla bibliotekarzy szkolnych

•             programy profilaktyczno-wychowawcze