Zbiory filii

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia Zakopane posiada ok. 20 tys. książek i broszur. Gromadzimy zbiory z wszystkich dziedzin wiedzy. Struktura gromadzenia odzwierciedla potrzeby środowiska edukacyjnego. 70% nabytków stanowią publikacje z zakresu pedagogiki, 30% to książki z innych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii i socjologii.
    Na księgozbiór biblioteki składają się w dużej części publikacje prezentujące najnowsze teorie, innowacje i osiągnięcia pedagogiczne, a także opracowania metodyczne dla nauczycieli i wychowawców (programy, scenariusze). Posiadamy okazowe egzemplarze podręczników szkolnych różnych wydawnictw, a także komplet podręczników z wydawnictwa MAC Edukacja (przedszkole, szkoła podstawowa).

Wyszukiwanie zbiorów dostępne jest poprzez:

• katalog alfabetyczny ( wyszukiwanie według nazwisk autorów)
• katalog rzeczowy (wyszukiwanie według działów UKD - z szeroko rozbudowanym działem 37 - oświata)

Jesteśmy w trakcie tworzenia katalogu on-line. W tej chwili w bibliotece dostępna jest elektroniczna baza większości zbiorów bibliotecznych, dzięki czemu wyszukiwanie jest szybkie i celowe.
 

Czasopisma
 
    Prenumerujemy czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym – głównie pedagogiczne, metodyczne, psychologiczne oraz z zakresu bibliotekoznawstwa.

   Wykaz czasopism dostępnych w filii PBW w Zakopanem (aktualnie prenumerowanych oraz archiwalnych): 

• Alkoholizm i Narkomania – 2007–>
• Aura – 1994 - 2000; 2008 - 2012
• Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji – 2008 - 2012
• Biblioteka w Szkole – 1993 –>
• Biblioterapeuta – 2018 

• Biologia w Szkole – 1975 -1985; 1987 –>
• Charaktery – 2009 –>
• Chemia w szkole – 1968; 1979 – 2018
• Chowanna – 1967; 1979-1990
• Czasopismo Geograficzne – 1980 -1997
• Dyrektor Szkoły – 1995-1997; 2004 –>
• Edukacja i Dialog – 1993-1997; 2009 –>
• Edukacja: studia, badania, innowacje – 1992 –>
• Edukacja Wczesnoszkolna – 2018  –>
• Fizyka w Szkole – 1979 – 2018
• Geografia w Szkole – 1980-1988; 1991 –>
• Gestalt: kwartalnik Instytutu Terapii – 1995-2002; 2008 –2010
• Głos Nauczycielski – 1974 –>
• Guliwer – 1994-1998
• Język Polski – 1980-1996
• Język Polski w Szkole IV-VI – 1999 –>
• Język Polski w Szkole: gimnazjum – 1999 –>
• Język Polski w Szkole: liceum – 2002  –>
• Język Polski w Szkole Średniej – 1992-2001
• Języki Obce w Szkole – 1991 –2012
• Kultura Fizyczna – 1994-2000
• Kwartalnik Pedagogiczny – 1967-1997; 2008 –>
• Matematyka – 1980-2000; 2005 –>
• Mówią Wieki – 1980-1998
• Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane – 1992 – 2018
• Nowa Szkoła – 1967-1976; 1981 – 2017
• Nowe Książki – 1990-2000
• Opieka – Wychowanie – Terapia – 1993-2002
• Oświata i Wychowanie – 1974-1979; 1984-1988
• Plastyka i Wychowanie – 1992-2000
• Polonistyka – 1979 –>
• Polski w Praktyce – 2009 –2012
• Poradnik Bibliotekarza – 1991 –>
• Poznaj Swój Kraj – 1968-1973; 1993-1999
• Poznaj Świat – 1968-1972; 1995-1999
• Problemy Alkoholizmu – 1991-2000
• Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 1967-1976; 1981 –>
• Przegląd Biblioteczny – 1983-1996
• Przegląd Geograficzny – 1980-1998
• Przegląd Historyczno-Oświatowy – 1980-1990
• Przegląd Humanistyczny – 1980-1995
• Przysposobienie Obronne – 1993-2000
• Psychologia w Szkole – 2007 – 2015
• Psychologia Wychowawcza – 1962-1976; 1980-2000
• Remedium – 1995 –>
• Ruch Pedagogiczny – 1967-1993
• Sedno: magazyn dyrektora szkoły – 2009 – 2011
• Studia Psychologiczne – 1991-1995
• Studia Socjologiczne – 1970-1975
• Szkoła Specjalna – 1985 –>
• Szkoła Zawodowa – 1979-2000
• Świetlica w Szkole – 2008 –>
• Wiadomości Historyczne – 1981 –>
• Wszystko dla Szkoły – 2001–2015
• Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna – 1979 -1988
• Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne – 1989; 1994 –>
• Wychowanie Muzyczne w Szkole – 1981 –>
• Wychowanie na co Dzień – 1995 –>
• Wychowanie Techniczne w Szkole – 1970-2006
• Wychowanie w Przedszkolu – 1982–> 
• Wychowawca – 1993-1997; 2007 – 2018
 Znak – 1983-2000
• Życie Szkoły – 1967-1976; 1981 –>

 Daty przy tytule – oznaczają okres prenumeraty czasopisma 
  znak  –>  –  prenumerata jest kontynuowana do chwili obecnej