Wyjazd dydaktyczny do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach – 29 maja 2019 roku