Wystawa – “Ciemności Kryją Ziemię”

W naszej bibliotece można zwiedzać wystawę “Ciemności Kryją Ziemię”, która powstała na zakończenie projektu edukacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Ciemności Kryją Ziemię”, realizowanego przez naszą bibliotekę.

Projekt przeznaczony był dla nauczycieli i uczniów małopolskich szkół. Celem było wspieranie w zakresie poszerzenia wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Edukacja na temat przeszłości ma być przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłości, a także znaczenia wartości takich jak tolerancja, empatia, otwartość i odpowiedzialność za przyszłość.

Opracowanie wystawy: Maria Molenda