Zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej

TEMATY:

 • “Poznaję świat multimediów” – Dzieci poznają różnorodność multimediów gromadzonych w Bibliotece poprzez gry i zabawy edukacyjne. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Dlaczego warto czytać? – Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Jak powstało pismo” – Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Droga książki od wydawcy do biblioteki” – Prezentacja multimedialna – uczniowie zapoznają się z procesem powstawania książki. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu” – Poznanie biblioteki jako miejsca gromadzącego, przechowującego i udostępniającego zbiory. Zwiedzanie biblioteki – zwrócenie uwagi na najważniejsze czynności tutaj wykonywane. Prezentacja gromadzonych zbiorów. Ogólne przedstawienie funkcji katalogów bibliotecznych. Kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w bibliotece. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Zalety i zagrożenia wynikające z korzystania z mediów” – uczniowie uczą się świadomego i bezpiecznego korzystania ze współczesnego przekazu medialnego. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Dlaczego książka to nie film, a słuchowisko to nie teatr” – podobieństwa i różnice w formach przekazu – podczas zajęć uczeń poznaje specyfikę i możliwości tkwiące w poszczególnych formach artystycznego przekazu, odpowiedni dobór języka i treści. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Otwarte zasoby edukacyjne w internecie” – możliwości wykorzystania- na zajęciach uczniowie poznają w dostępne i wartościowe portale i witryny internetowe i zaznajamiają się w jaki sposób z nich korzystać. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Wyszukiwanie informacji w bibliotekach– metody tradycyjne i elektroniczne – lekcja biblioteczna pomagająca w sprawnym posługiwaniu się aparatem informacyjno-wyszukiwawczym różnych bibliotek. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “ABC historii książki” – Historia książki i bibliotek od starożytności do czasów współczesnych, rodzaje pisma na przestrzeni dziejów. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Słowniki, encyklopedie, leksykony jako źródło informacji”  – Prezentacja wybranych wydawnictw informacyjnych – tradycyjnych i elektronicznych (encyklopedie multimedialne). Przybliżenie zasad właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Ćwiczenia kształtujące umiejętność skutecznego wyszukiwania wiadomości.

 

 • “Polscy Nobliści”  – Prezentacja sylwetek polskich laureatów Nagrody Nobla – elementy biografii, osiągnięcia, charakter ich działalności. Historia ustanowienia nagrody, zasady jej przyznawania, znaczenie. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Z książką przez wieki” – celem zajęć jest zaprezentowanie najważniejszych wiadomości z historii książki i dziejów drukarstwa

 

 • “Katalog komputerowy w bibliotece – jak sobie z nim poradzić?” – Uczniowie zapoznają się z katalogiem komputerowym książek i czasopism. Uczą się wyszukiwania informacji według różnych elementów opisu: autora, tytułu, słów w tytule, haseł przedmiotowych.

 

 • “Sztuka interpretacji obrazu i plakatu” – w trakcie tych zajęć przyszli maturzyści zdobędą umiejętność „czytania” różnych tekstów kultury. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Zabawy z książkami zakazanymi” – zajęcia będą okazją do rozmowy o cenzurze i wolności słowa, a także prezentacją literatury zakazywanej z różnych powodów przez różne instytucje. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

 • “Kim jest hejter? i co robi w sieci?”  – zajęcia dla uczniów klas IV-VI poświęcone zagadnieniu hejtu w internecie. Uczniowie na zajęciach zapoznają się z najnowszymi badaniami dot. hejtu, poznają profil “hejtera” oraz sposoby zapobiegania i bronienia się przed tym zjawiskiem. Prowadząca mgr Katarzyna Bartel

 

 • “Fakenewsy – internetowa pseudonauka”. Prowadząca mgr Katarzyna Bartel