Zajęcia z edukacji regionalnej

TEMATY:

  • “Moja mała ojczyzna – Nowy Targ w legendzie i podaniu” – Lekcja mająca na celu przybliżenie uczniom przeszłości i legendarnych wydarzeń związanych z Nowym Targiem. W prezentacji multimedialnej wykorzystano legendy o herbie Nowego Targu. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

  • “Dzieje Podhala w podaniach, baśniach i legendach. Kształtowanie tożsamości regionalnej” – Przybliżenie wybranych wydarzeń historycznych i legendarnych związanych z Podhalem. Zachęcanie do lektury książek związanych z regionem. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

  • “Hej góry, nasze góry…” –  Uczeń poznaje charakterystyczne elementy krajobrazu Podtatrza. Identyfikuje się z regionem jako swoją Małą Ojczyzną. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

  • “Z wizytą u sąsiadów” Określenie położenia własnej miejscowości i granic swojego regionu oraz krótka charakterystyka regionów sąsiednich – podobieństwa i różnice. Poznanie zróżnicowania przyrodniczo-kulturowego najbliższych krain. Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski

 

  • “Karpaty Polskie” Ogólna charakterystyka polskich Karpat i miejsce w nich własnego regionu. Podstawy geograficzno-przyrodniczego i społeczno-kulturowego podziału Karpat na regiony i pasma górskie Prowadzący: mgr Szczepan Kowalski