Biblioteka pragnąc wspomóc nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego serdecznie zaprasza szkoły i przedszkola do korzystania z oferty zajęć biblioterapeutycznych.

Biblioterapia polega na czytaniu odpowiednio wyselekcjonowanych tekstów literatury, a następnie przepracowywaniu tematu pod kątem potrzeb uczestników zajęć.

Czytanie baśni i bajek terapeutycznych może być skuteczną metodą wychowawczą. Dzięki czytaniu człowiek zdobywa wiedzę o sobie, o swoich emocjach, uczy się jak radzić sobie w życiu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu prowadzi od wielu lat zajęcia biblioterapeutyczne. Nasze działania biblioterapeutyczne kierujemy głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które spotykają się z różnymi problemami psychologicznymi, wychowawczymi, społecznymi. Nasze zajęcia dotyczą radzenia sobie z emocjami, wspierają proces wychowawczy, uczą szacunku, tolerancji, uwrażliwiają na potrzeby innych ludzi.

W naszej bibliotece posiadamy dużo materiałów z dziedziny biblioterapii. Są to zarówno teksty literackie, gotowe scenariusze zajęć, konspekty.

Od 2010 roku przy przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61 działa Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. W pracy koła zrzeszeni są nauczyciele, którzy na co dzień realizują zajęcia z elementami biblioterapii oraz popularyzują tę dziedzinę. Koło Sądeckie liczy 14 członków. Osoby zrzeszone to nauczyciele pracujący w szkołach w Gorlicach, Paszynie, Piątkowej, Zakopanem, Limanowej, Krynicy i Nowym Sączu.

Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego:
♦ prowadzi punkt konsultacyjny, w którym udziela fachowej pomocy nauczycielom zainteresowanym tematyką biblioterapii,
♦ realizuje zajęcia biblioterapeutyczne i bajkoterapeutyczne z elementami arteterapii w przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych oraz szpitalu sądeckim na oddziałach pediatrii i chirurgii dziecięcej,
♦ organizuje konferencje dotyczące zagadnień biblioterapeutycznych,
♦ organizuje warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych tematyką biblioterapii,
♦ organizuje Festiwal Bajek “Książkowe Moliki” – (jest to teatralna forma wykorzystania tekstów literackich),
♦ organizuje konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych,
♦ realizuje różne projekty literacko-teatralno-czytelnicze,
♦ uczestniczy w akcjach propagujących czytelnictwo m in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
♦ wydaje Biuletyn Informacyjny Koła Sądeckiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, w którym znajdują się sprawozdania z pracy, informacje o działalności, ciekawych wydarzeniach, konferencjach, konkursach. Ponadto informacje o nowościach wydawniczych, scenariusze zajęć, teksty biblioterapeutyczne, których autorami są członkowie koła. W bibliotece dostępne są archiwalne numery biuletynu.

Więcej informacji: http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/kola-ptb/nowosadeckie