Biblioteka pragnąc wspomóc nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego serdecznie zaprasza szkoły i przedszkola do korzystania z oferty zajęć biblioterapeutycznych.

Czytanie baśni i bajek terapeutycznych może być bardzo skuteczną metodą wychowawczą. Dzięki czytaniu człowiek zdobywa wiedzę o sobie i o swoich emocjach, uczy się jak radzić sobie w życiu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu prowadzi od wielu lat zajęcia biblioterapeutyczne a od 2010 roku działa Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Jest konsekwencją długoletniej pracy biblioterapeutycznej pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej pani Jolanty Obrzut i Agnieszki Jurek. Od wielu lat wspólnie z nauczycielami Szkoły Podstawowej  nr 8 w Nowym  i Zespołu Szkół w Paszynie prowadzone były zajęcia biblioterapeutyczne, których owocem było wiele imprez i wystaw prac dziecięcych.

Zainteresowanie biblioterapią jest bardzo duże, o czym świadczą szkolenia organizowane przez PBW oraz uczestnictwo nauczycieli w kursach  z zakresu biblioterapii. Tak powstał pomysł stworzenia lokalnego oddziału Towarzystwa mającego na celu konsolidację środowisk, popularyzację tej dziedziny oraz koordynację działań. Koło działa przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  w Nowym Sączu ul. Jagiellońska  61 . Liczy 14 członków. Osoby zrzeszone w Kole to nauczyciele pracujący w szkołach w Chełmcu, Gorlicach, Paszynie, Piątkowej, Nowym Sączu, Zakopanem, Limanowej i Krynicy.

 

  Działalność Koła Sądeckiego PTB:

  • prowadzimy punkt konsultacyjny  działający przy naszej bibliotece,
  • udzielamy  fachowej pomocy  nauczycielom   zainteresowanym  tematyką  biblioterapii,
  • prowadzimy zajęcia  biblioterapeutyczne i bajkoterapeutyczne z elementami arteterapii w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych oraz szpitalu  sądeckim na oddziałach pediatrii i chirurgii dziecięcej,
  • organizujemy warsztaty dla nauczycieli i konferencje dotyczące zagadnień biblioterapeutycznych,
  • organizujemy Festiwal Bajek ”Książkowe Moliki”, polega on  na tym, że wszystkie zadania wykonują same dzieci, wybierają książki , które będą potem przedstawiać w formie teatralnej,
  • organizujemy konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu nowosądeckiego („Sądecczyzna –moja mała ojczyzna”, „Tajemnica książki”),
  • realizowaliśmy następujące projekty „Krąg czystych serc  w ramach grantu z Urzędu Miasta Nowy Sącz , dla Świetlicy  Integracyjnej „Promyczek” w Nowym Sączu: „Piąta strona Świata”, oraz „Mogę i chcę”,
  • rokrocznie uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w   Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Paszynie i Szkole Podstawowej w Piątkowej,
  • jako Koło wydajemy Biuletyn Informacyjny o naszej działalności, który redaguje Beata Góra ( w bibliotece dostępne są archiwalne numery Biuletynu), umieszczamy tam informacje           o nowościach wydawniczych z zakresu biblioterapii dostępne w PBW w Nowym Sączu , scenariusze zajęć, teksty biblioterapeutyczne, których autorami są członkinie koła.

więcej informacji : http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/kola-ptb/nowosadeckie