Zestawienia bibliograficzne

 

 

 

 

 

 

Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych w bibliotece:

 1. Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
 2. Awans zawodowy nauczyciela - przegląd publikacji oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 3. Awans zawodowy nauczyciela - porady eksperta. Bibliografia zawartości czasopisma "Głos Nauczycielski" za lata 2014-2019 / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 4. Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
 5. Bezpieczeństwo w przedszkolu / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 6. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra
 7. Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 8. Bulimia / oprac. Barbara Kozik
 9. Chmura (cloud computing) - nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzi chmurowych / oprac. Barbara Kozik
 10. Cyberprzemoc / oprac. Beata Góra
 11. Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
 12. Czytanie / oprac. Barbara Kozik
 13. Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
 14. Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
 15. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
 16. Dojrzałość szkolna / oprac. Beata Góra
 17. Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
 18. Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar
 19. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra
 20. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 21. Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 22. Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
 23. Fonoholizm dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka/ oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 24. Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik
 25. Gry komputerowe - zalety i zastosowanie edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 26. Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar
 27. Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik
 28. Jan Paweł II / oprac. Dorota Lenar
 29. Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra
 30. Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
 31. Kreatywność uczniów - teoria i praktyka szkolna / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 32. Kształcenie zawodowe a pracodawcy / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 33. Lekcje wychowawcze / oprac. Beata Góra
 34. Media społecznościowe i ich wykorzystanie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 35. Mindfulness - ćwiczenia do wykorzystania w treningu uważności / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 36. Narkotyki i dopalacze: profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych / oprac. Beata Góra  NOWOŚĆ
 37. Nauka programowania / oprac. Barbara Kozik
 38. Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
 39. Olga Tokarczuk – zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 40. Origami w praktyce pedagogicznej / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 41. Otwarte Zasoby Edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 42. Podstawa programowa / oprac. Barbara Kozik
 43. Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik
 44. Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar
 45. Programowanie / oprac. Barbara Kozik
 46. Przedsiębiorczość i jej rozwijanie w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 47. Przemoc rówieśnicza / oprac. Dorota Lenar
 48. Przemoc rówieśnicza - zapobieganie / oprac. Dorota Lenar
 49. Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
 50. Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe – oprac. Barbara Kozik
 51. Samobójstwa : wybór literatury / oprac. Dorota Lenar
 52. Szachy / oprac. Barbara Kozik
 53. Tutoring w szkole / oprac. Beata Góra
 54. Uczeń zdolny / oprac. Beata Góra
 55. Uzależnienia dzieci i młodzieży - materiały do prowadzenia działań profilaktycznych w szkole/ oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 56. Wolontariat / oprac. Beata Góra
 57. Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
 58. Wychowanie patriotyczne / oprac. Beata Góra
 59. Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
 60. Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 61. Zdrowie i zdrowy styl życia / oprac. Barbara Kozik
 62. Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci / oprac. Barbara Kozik
 63. "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
 64. Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik
 65. Żydzi : materiały o historii i kulturze / oprac. Barbara Kozik