Zestawienia bibliograficzne

1. Agresja w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym / oprac. Beata Góra
2. Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
3. Anoreksja / oprac. Barbara Kozik
4. Asertywność / oprac. Dorota Lenar
5. Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
6. Bezpieczeństwo uczniów w szkołach / oprac. Barbara Kozik
7. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra
8. Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
9. Bulimia / oprac. Barbara Kozik
10. Cyberprzemoc / oprac. Beata Góra
11. Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
12. Czytanie / oprac. Barbara Kozik
13. Czytelnictwo-popularyzacja / oprac. Barbara Kozik
14. Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
15. Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
16. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
17. Dojrzałość szkolna cz. 2 / oprac. Beata Góra
18. Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
19. Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar
20. Dzień Ziemi / oprac. Beata Góra
21. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra
22. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
23. Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
24. Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
25. Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
26. Gry i zabawy w przedszkolu / oprac. Alina Patena
27. Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar
28. Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
29. Języki obce : nauczanie dzieci w klasach 1-3 / oprac. Barbara Kozik
30. Języki obce : nauczanie w przedszkolu / oprac. Barbara Kozik
31. Kłamstwo / oprac. Alina Patena
32. Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
33. Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
34. Komputer w kl.1-3 / oprac. Alina Patena
35. Konstytucja 3 Maja - materiały repertuarowe / oprac. Barbara Kozik
36. Korczak / oprac. Alina Patena
37. Korepetycje / oprac. Dorota Lenar
38. Lekcje wychowawcze / oprac. Dorota Lenar
39. Lekcje wychowawcze cz. 2 / oprac. Beata Góra
40. Lindgren A. : materiały dla nauczycieli / oprac. Dorota Lenar
41. Milne A.A. : materiały dla nauczycieli / oprac. Dorota Lenar
42. Metoda projektu w bibliotece szkolnej / oprac. Barbara Kozik
43. Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i nauczaniu zintegrowanym / oprac. Barbara Kozik
44. Motywy literackie / oprac. Beata Góra
45. Muzykoterapia / oprac. Barbara Kozik
46. Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza / oprac. Dorota Lenar
47. Nauczyciele - a autorytet / oprac. Barbara Kozik
48. Nauczyciele a głos / oprac. Barbara Kozik
49. Nauczyciele a stres i wypalenie / oprac. Barbara Kozik
50. Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
51. Ocenianie kształtujące / oprac. Dorota Lenar
52. Odżywianie -żywienie / oprac. Barbara Kozik
53. Otyłość / Oprac. Barbara Kozik
54. Podstawa programowa / oprac Barbara Kozik NOWOŚĆ
55. Polska prezydencja w Unii Europejskiej - materiały dydaktyczne / oprac. Alina Patena
56. Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
57. Praca z uczniem o SPE / oprac. Beata Góra
58. Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar
59. Promocja szkoły / oprac. Alina Patena
60. Programowanie /oprac. Barbara Kozik
61. Przemoc rówieśnicza / oprac. Dorota Lenar
62. Przemoc rówieśnicza - zapobieganie / oprac. Dorota Lenar
63. Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
64. Rok Otwartej Szkoły / oprac. Barbara Kozik
65. Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe - oprac Barbara Kozik NOWOŚĆ
66. Samobójstwa : wybór literatury / oprac. Dorota Lenar
67. Sienkiewicz - patron roku 2016 / oprac. Barbara Kozik
68. Skłodowska-Curie Maria / oprac. Alina Patena
69. Szachy / oprac. Barbara Kozik
70. Szkoła w ruchu / oprac. Barbara Kozik
71. Szkoła zawodowców / oprac. Barbara Kozik
72. Szkolnictwo zawodowe / oprac. Barbara Kozik
73. Techniki relaksacyjne / oprac. Dorota Lenar
74. Terroryzm - zestawienie bibliograficzne / oprac. Alina Patena
75. Tutoring w szkole - zestawienie bibliograficzne / oprac. Beata Góra
76. Uczeń zdolny cz. 2 (za lata 2014-2018) / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
77. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego / oprac. Alina Patena
78. Wolontariat cz. 2 / oprac. Beata Góra
79. Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
80. Wychowanie patriotyczne / oprac. Dorota Lenar
81. Wychowanie patriotyczne cz. 2 / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
82. Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
83. Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
84. Zdrowie i zdrowy styl życia / oprac. Barbara Kozik
85. Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci / oprac. Barbara Kozik
86. "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
87. Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
88. Żydzi : materiały o historii i kulturze / oprac. Barbara Kozik