Zestawienia bibliograficzne

 

 

 

 

 

 

Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych w bibliotece:

 1. Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
 2. Awans zawodowy - przegląd publikacji/ oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 3. Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
 4. Bezpieczeństwo w przedszkolu / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 5. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra
 6. Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 7. Bulimia / oprac. Barbara Kozik
 8. Chmura (cloud computing) - nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzi chmurowych / oprac. Barbara Kozik
 9. Cyberprzemoc / oprac. Beata Góra
 10. Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
 11. Czytanie / oprac. Barbara Kozik
 12. Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
 13. Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
 14. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
 15. Dojrzałość szkolna / oprac. Beata Góra
 16. Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
 17. Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar
 18. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra
 19. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 20. Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 21. Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
 22. Fonoholizm dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka/ oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 23. Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik
 24. Gry komputerowe - zalety i zastosowanie edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 25. Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar
 26. Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik
 27. Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra
 28. Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
 29. Kształcenie zawodowe a pracodawcy / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 30. Lekcje wychowawcze / oprac. Beata Góra
 31. Media społecznościowe i ich wykorzystanie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 32. Nauka programowania / oprac. Barbara Kozik
 33. Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
 34. Origami w praktyce pedagogicznej / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 35. Otwarte Zasoby Edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 36. Podstawa programowa / oprac. Barbara Kozik
 37. Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik
 38. Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar
 39. Programowanie / oprac. Barbara Kozik
 40. Przemoc rówieśnicza / oprac. Dorota Lenar
 41. Przemoc rówieśnicza - zapobieganie / oprac. Dorota Lenar
 42. Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
 43. Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe – oprac. Barbara Kozik
 44. Samobójstwa : wybór literatury / oprac. Dorota Lenar
 45. Szachy / oprac. Barbara Kozik
 46. Tutoring w szkole / oprac. Beata Góra
 47. Uczeń zdolny / oprac. Beata Góra
 48. Uzaleznienia dzieci i młodzieży - materiały do prowadzenia działań profilaktycznych w szkole/ oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 49. Wolontariat / oprac. Beata Góra
 50. Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
 51. Wychowanie patriotyczne / oprac. Beata Góra
 52. Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
 53. Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 54. Zdrowie i zdrowy styl życia / oprac. Barbara Kozik
 55. Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci / oprac. Barbara Kozik
 56. "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
 57. Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik
 58. Żydzi : materiały o historii i kulturze / oprac. Barbara Kozik