Zestawienia bibliograficzne

 

 

 

 

 

 

Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych w bibliotece:

 1. Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
 2. Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra
 4. Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 5. Bulimia / oprac. Barbara Kozik
 6. Chmura (cloud computing) - nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzi chmurowych / oprac. Barbara Kozik
 7. Cyberprzemoc / oprac. Beata Góra
 8. Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
 9. Czytanie / oprac. Barbara Kozik
 10. Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
 11. Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
 12. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
 13. Dojrzałość szkolna / oprac. Beata Góra
 14. Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
 15. Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar
 16. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra
 17. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 18. Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 19. Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
 20. Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 21. Gry komputerowe - zalety i zastosowanie edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 22. Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar
 23. Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 24. Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 25. Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
 26. Kształcenie zawodowe a pracodawcy / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 27. Lekcje wychowawcze / oprac. Beata Góra
 28. Media społecznościowe i ich wykorzystanie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 29. Nauka programowania / oprac. Barbara Kozik
 30. Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
 31. Otwarte Zasoby Edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 32. Podstawa programowa / oprac. Barbara Kozik
 33. Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik
 34. Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar
 35. Programowanie / oprac. Barbara Kozik
 36. Przemoc rówieśnicza / oprac. Dorota Lenar
 37. Przemoc rówieśnicza - zapobieganie / oprac. Dorota Lenar
 38. Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
 39. Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe – oprac. Barbara Kozik
 40. Samobójstwa : wybór literatury / oprac. Dorota Lenar
 41. Szachy / oprac. Barbara Kozik
 42. Tutoring w szkole / oprac. Beata Góra
 43. Uczeń zdolny / oprac. Beata Góra
 44. Wolontariat / oprac. Beata Góra
 45. Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
 46. Wychowanie patriotyczne / oprac. Beata Góra
 47. Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
 48. Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 49. Zdrowie i zdrowy styl życia / oprac. Barbara Kozik
 50. Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci / oprac. Barbara Kozik
 51. "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
 52. Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik
 53. Żydzi : materiały o historii i kulturze / oprac. Barbara Kozik