Zestawienia bibliograficzne

 

 

 

 

 

 

Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych w bibliotece:

 1. Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
 2. Awans zawodowy nauczyciela - przegląd publikacji oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 3. Awans zawodowy nauczyciela - porady eksperta. Bibliografia zawartości czasopisma "Głos Nauczycielski" za lata 2014-2019 / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 4. Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
 5. Bezpieczeństwo w przedszkolu / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 6. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra
 7. Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 8. Bulimia / oprac. Barbara Kozik
 9. Chmura (cloud computing) - nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzi chmurowych / oprac. Barbara Kozik
 10. Cyberprzemoc / oprac. Beata Góra
 11. Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
 12. Czytanie / oprac. Barbara Kozi
 13. Czytanie ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III  oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 14. Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
 15. Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
 16. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
 17. Dojrzałość szkolna / oprac. Beata Góra
 18. Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
 19. Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar
 20. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra
 21. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 22. Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 23. Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
 24. Fonoholizm dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka/ oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 25. Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik
 26. Gry komputerowe - zalety i zastosowanie edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 27. Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar
 28. Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik
 29. Innowacje pedagogiczne / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 30. Jak kreatywnie spędzić czas z dzieckiem: gry i zabawy / oprac. Dorota Lenar  NOWOŚĆ
 31. Jan Paweł II / oprac. Dorota Lenar
 32. Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra
 33. Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
 34. Kreatywność uczniów - teoria i praktyka szkolna / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 35. Kształcenie zawodowe a pracodawcy / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 36. Lekcje wychowawcze / oprac. Beata Góra
 37. Matematyka- rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 38. Media społecznościowe i ich wykorzystanie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 39. Mindfulness - ćwiczenia do wykorzystania w treningu uważności / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 40. Narkotyki i dopalacze: profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych / oprac. Beata Góra  NOWOŚĆ
 41. Nauka programowania / oprac. Barbara Kozik
 42. Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
 43. Olga Tokarczuk – zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 44. Origami w praktyce pedagogicznej / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 45. Otwarte Zasoby Edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 46. Podstawa programowa / oprac. Barbara Kozik
 47. Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik
 48. Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar
 49. Programowanie / oprac. Barbara Kozik
 50. Przedsiębiorczość i jej rozwijanie w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
 51. Przemoc rówieśnicza / oprac. Dorota Lenar
 52. Przemoc rówieśnicza - zapobieganie / oprac. Dorota Lenar
 53. Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
 54. Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe – oprac. Barbara Kozik
 55. Samobójstwa : wybór literatury / oprac. Dorota Lenar
 56. Szachy / oprac. Barbara Kozik
 57. Techniki relaksacyjne w szkole / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 58. Tutoring w szkole / oprac. Beata Góra
 59. Uczeń zdolny / oprac. Beata Góra
 60. Uzależnienia dzieci i młodzieży - materiały do prowadzenia działań profilaktycznych w szkole/ oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
 61. Wolontariat / oprac. Beata Góra
 62. Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
 63. Wychowanie patriotyczne / oprac. Beata Góra
 64. Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
 65. Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 66. Zarządzanie w bibliotece / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 67. Zdrowie i zdrowy styl życia / oprac. Barbara Kozik
 68. Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci / oprac. Barbara Kozik
 69. "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
 70. Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik
 71. Żydzi : materiały o historii i kulturze / oprac. Barbara Kozik