Zestawienia bibliograficzne

 

 

 

 

 

 

Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych w bibliotece:

 1. Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
 2. Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra
 4. Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 5. Bulimia / oprac. Barbara Kozik
 6. Chmura (cloud computing) - nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzi chmurowych / oprac. Barbara Kozik
 7. Cyberprzemoc / oprac. Beata Góra
 8. Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
 9. Czytanie / oprac. Barbara Kozik
 10. Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
 11. Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
 12. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
 13. Dojrzałość szkolna / oprac. Beata Góra
 14. Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
 15. Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar
 16. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra
 17. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 18. Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 19. Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
 20. Fonoholizm dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka/ oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
 21. Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik
 22. Gry komputerowe - zalety i zastosowanie edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 23. Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar
 24. Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik
 25. Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra
 26. Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
 27. Kształcenie zawodowe a pracodawcy / oprac. Dorota Lenar NOWOŚĆ
 28. Lekcje wychowawcze / oprac. Beata Góra
 29. Media społecznościowe i ich wykorzystanie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 30. Nauka programowania / oprac. Barbara Kozik
 31. Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
 32. Otwarte Zasoby Edukacyjne / oprac. Barbara Kozik
 33. Podstawa programowa / oprac. Barbara Kozik
 34. Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik
 35. Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar
 36. Programowanie / oprac. Barbara Kozik
 37. Przemoc rówieśnicza / oprac. Dorota Lenar
 38. Przemoc rówieśnicza - zapobieganie / oprac. Dorota Lenar
 39. Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
 40. Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe – oprac. Barbara Kozik
 41. Samobójstwa : wybór literatury / oprac. Dorota Lenar
 42. Szachy / oprac. Barbara Kozik
 43. Tutoring w szkole / oprac. Beata Góra
 44. Uczeń zdolny / oprac. Beata Góra
 45. Wolontariat / oprac. Beata Góra
 46. Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
 47. Wychowanie patriotyczne / oprac. Beata Góra
 48. Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
 49. Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
 50. Zdrowie i zdrowy styl życia / oprac. Barbara Kozik
 51. Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci / oprac. Barbara Kozik
 52. "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
 53. Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik
 54. Żydzi : materiały o historii i kulturze / oprac. Barbara Kozik