PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, DYDAKTYKA

 

50 wielkich mitów psychologii popularnej,  S.O. Lilienfeld [et al.], “CIS”, 2017, sygn. 20 053.

Asbury K., Plomin R., Geny i edukacja, Wydaw. Naukowe PWN, 2015, sygn. 20 078.

Brown P., Roediger H.L., McDaniel M.A., Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się, “PAX”, 2016, sygn. 20 080.

Buława-Halasz J., Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych, “Impuls”, 2017, sygn. 20 135.

Czarnocka M., Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu: zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia, “Wiedza i Praktyka”, 2017, sygn. 20 122.

Dziurdzikowska R., Możesz odejść bo cię kocham: o śmierci, pożegnaniach i życiu po stracie, “Zwierciadło”, 2017, sygn. 20 103.

Frania M., Nowe media, technologie i trendy w w edukacji, “Impuls”, 2017, sygn. 20 115.

Gabbard G.O., Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej: nowe wydanie zgodne z klasyfikacją DSM-5, Wydaw. UJ, 2015, sygn. 20 130.

Garstka T., Psychopedagogiczne mity: jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu, “Wolters Kluwer”, 2016, sygn. 20 132.

Grandin T. Panek R., Mózg autystyczny: podróż w głąb niezwykłych umysłów, “Copernicus Center Press”, 2018, sygn. 20 105.

Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, PWN, 2018, sygn. 20 155.

Mason P.T., Kreger R., Borderline: jak żyć z osobą o skrajnych emocjach, GWP, 2018, sygn. 20 057.

McGregor R., Ortoreksja: zdrowe odżywianie – rozsądek czy już obsesja, “Laurum”, 2018, sygn. 20 119.

Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, “Impuls”, 2018, sygn. 20 072.

Praca przedszkola: wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne, red. Z. Ostrach, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016, sygn. 20 124.

Olesiński P., Psychologia kochania, “Difin”, 2018, sygn. 20 131.

Ripp P., Uczyć (się) z pasją: jak sprawić, by uczenie się było fascynującą podróżą, “Dobra Literatura”, 2017,  sygn. 20 151.

Schinaia C., Pedofilia: psychoanaliza i świat pedofila, GWP, 2016, sygn. 20 120.

Sowa-Behtane E., Rodziny wielokulturowe, Wydaw. WAM, 2016, sygn. 20 138.

Szarota P., Od Facebooka do post-przyjaźni: współczesne przeobrażenia bliskich relacji, PWN, 2018, sygn. 20 116.

Warmuz-Warmuzińska E., Filmoterapia: scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych, “Difin”, 2015, sygn. 20 075.

Warmuz-Warmuzińska E., Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, “Difin”, 2013, sygn. 20 076.

 

MÓZG, NEURODYDAKTYKA, NEUROBIOLOGIA

Edukacja i/a mózg, mózg a/i edukacja, red. M. Kowalski, I. Koszyk, S. Śliwa, “Impuls”, 2016, sygn. 20 068.

Ostby H., Ostby Y., Jak działa pamięć, “Marginesy”, 2016, sygn. 20 084.

 

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Depresja nastolatków, GWP, 2018, sygn. 20 065.

Becker-Pestka D., Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej, “CeDeWu”, 2017, sygn. 20 017.

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży: realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, red. M. Górka, “Difin”, 2017, sygn. 20 059.

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, red. B. Winczura, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017, sygn. 20 071.

Gray P., Wolne dzieci: jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą, MiND, 2015, sygn. 20 165.

Gutton P., Villeminot V., Jak nawiązać dialog z nastolatkami, “W drodze”, 2013, sygn. 20 086.

Guz S., Edukacja w systemie Marii Montessori: wybrane obszary kształcenia, t. 1-2, Wydaw. UMCS, 2016, sygn. 20 069-20 070.

Jegier A., Szurowska B., Umiejętności społeczne dzieci, “Difin”, 2017, sygn. 20 152.

Kulig-Kozłowska A., Facebook w szkolnej ławce: media społecznościowe a edukacja polonistyczna, “Universitas”, 2017, sygn. 20 073.

Malkiewicz M., Chodźmy się bawić: 150 zabaw dla dzieci, “Harmonia”, 2011, sygn. 20 058.

Malkiewicz M., Zapraszamy do zabawy, “Harmonia”, 2016, sygn. 20 169.

Minge K., Minge N., Gry i zabawy wyciszające, “Dragon”, 2018, sygn. 20 079.

Schulte-Markwort M., Wypalone dzieci: o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem, “Dobra Literatura”, sygn. 20 168.

Smartfon i tablet w dziecięcych rękach, aut. H. Bougsiaa [i in.], “Katedra”, 2016, sygn. 20 145.

Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli: zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze od narodzin do wieku szkolnego, praca zbiorowa, “Jedność”, 2011., sygn. 20 160.

 

BIOGRAFIE, AUTOBIOGRAFIE, WSPOMNIENIA

 

Beynar-Czeczot E., Mój ojciec Paweł Jasienica, “MG”, 2018.

Kisielewski T.A., Piłsudski, Dmowski i niepodległość: osobno, ale razem, “Rebis”, 2018.

Urbanowicz W., As: wspomnienia legendarnego dowódcy Dywizjonu 303, Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”, 2016, sygn.