Biblioteka Pedagogiczna w Zakopanem realizuje zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów:

 • przedszkoli
 • szkół podstawowych
 • szkół ponadpodstawowych
 • świetlic środowiskowych

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 • “Wprowadzenie uczniów w świat biblioteki” – zapoznanie z funkcjonowaniem biblioteki oraz ze źródłami wiedzy gromadzonymi w bibliotece;
 • Opis bibliograficzny, przypisy i bibliografia załącznikowa – zasady redagowania;
 • “I ty możesz zostać mistrzem słownika” – kształcenie u uczniów poprawnego i sprawnego posługiwania się różnego rodzaju słownikami;

 

POPULARYZACJA CZYTELNICTWA

Przedszkola, młodsze klasy szkół podstawowych:

 • “Cała Polska czyta dzieciom – cała Polska czyta w bibliotekach” – zajęcia czytelnicze, z elementami bajko- i biblioterapii, połączone z głośnym czytaniem utworów literackich;
 • “Poznajemy literaturę przez wiersz i piosenkę” – warsztaty literackie dla dzieci (na podst. książki O. Pawlik “Moja pierwsza przygoda z literaturą”;

Szkoły podstawowe (kl. 5-8), szkoły ponadpodstawowe:

 • “Spieszmy się czytać książki…” – zalety czytania i jego pozytywny wpływ na mózg oraz funkcje poznawcze;
 • “Książka czy internet – wybór twojego mózgu”;
 • “Co jeszcze można zrobić, aby uczniowie chcieli czytać” – prezentacja różnych form popularyzacji czytelnictwa

 

LEKCJE LITERACKIE

Szkoły ponadpodstawowe:

 • “Towim znaczy dobry” – życie i twórczość Juliana Tuwima (1894-1953)
 • “A teraz opowiem Ci całe moje życie…” – Wisława Szymborska (1923-2012)
 • “Taka cisza w ogrodzie…” – Bolesław Leśmian (1877-1937)
 • “Ten, któremu w rękach każdy kwiat się kruszy…” – Adam Asnyk (1838-1897)
 • “Ocalały nie po to, aby żyć, ale by dać świadectwo” – wspomnienia o więźniarkach z Ravensbruck na podstawie literatury obozowej 

INNE

 • “Edukacja w różnych krajach świata” (przedszkola i młodsze klasy szkół podstawowych)
 • Bronisław Czech (1908-1944) – człowiek wielu pasji (edukacja regionalna, edukacja patriotyczna – wszystkie etapy kształcenia) 

 

ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia biblioterapeutyczne i bajkoterapeutyczne, prowadzone przez nauczycieli Biblioteki Pedagogicznej w Zakopanem, przeznaczone są dla dzieci i młodzieży na różnych etapach kształcenia, z dostosowaniem doboru tekstów i przekazywanych treści do wieku uczniów. Realizowane są na podstawie przeznaczonej do tego literatury przez nauczycieli posiadających certyfikaty ukończenia kursów biblioterapii. Obejmują wskazane poniżej tematy, które można realizować cyklicznie bądź jednorazowo w zależności od potrzeb.

Przykładowa tematyka zajęć:

 • “Bajkowa szkoła mądrości” – cykl zajęć (m.in. niska samoocena, lęki społeczne, brak prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, profilaktyka zachowań agresywnych oraz przemocy, złość itd.
 • “Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami” (m.in. złość, smutek, zazdrość, żal, osamotnienie, wychowanie, strach, wstyd)
 • “Rozpoznać i nazwać swoje emocje”
 • “Wkraczamy w świat wartości”
 • “Miłe słowa”
 • “Nie umiem mówić nie” – o asertywności
 • “Przyjaciele żyrafy – bajki o empatii” – bajkoterapia dla przedszkolaków
 • “Pozytywnie myśleć, działać, odczuwać” – bajkoterapia dla przedszkolaków