PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, DYDAKTYKA

 

 

 

Byczewska-Konieczny K., Jak starzeje się umysł: o funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym, Kraków, UJ, 2017, sygn. 20 214.

Hendrickx S., Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu: od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, Kraków, UJ, 2018, sygn. 20 192.

Kosslyn S.M., Miller G.W., Górny mózg, dolny mózg: sprawdź, w jaki sposób myślisz i naucz się robić to lepiej, Kraków, “Copernicus Center Press”, 2019, sygn. 20 212.

Morawska A., Depresja poporodowa: możesz z nią wygrać, Warszawa, “Świat Książki”, 2016, sygn. 20 186.

Neuropsychiatria, red. S.C. Yudofsky, R.E. Hales, J. Wciórka, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2012, sygn. 20 222.

Pąchalska M., Kaczmarek B.L., Neuropsychologia kliniczna: od teorii do praktyki, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2019, sygn. 201 95.

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. A. Pawlak-Kindler, Lublin, UMCS, 2016, sygn. 20 201.

Zaburzenia płynności mowy, red. K. Węsierska, Gdańsk, “Harmonia Universalis”, 2018, sygn. 20 308.

Zasępa E., Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, “Impuls”, 2016, sygn. 20 197.

 

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Blakemore S.J., Wynaleźć siebie: sekretne życie mózgu nastolatka, Warszawa, “Mamania”, 2019, sygn. 20 304.

Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, red. S. Bębas, M. Jędrzejko, A. Saracen, Warszawa, “Aspra-Jr”, 2017, sygn. 20 207.

Goddard-Blythe S., Odruchy, uczenie się i zachowanie: okno do umysłu dziecka. Nieinwazyjne podejście do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2018, sygn. 20 223.

Kardaras N., Dzieci ekranu: jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu, Warszawa, “CeDeWu”, 2018, sygn. 20 209.

Kozdroń A., Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Warszawa, “Difin”, 2014, sygn. 20 233.

Piotrowska-Madej K., Smart hand model: diagnoza i terapia ręki u dzieci, Gdańsk, “Harmonia”, 2017, sygn. 20 204.

Schmitt P.M., Skąd się biorą dziury  w serze? Historyjki dla ciekawskich dzieci, Warszawa, “Prószyński i S-ka”, 2018, sygn. 20 234.

Starsze przedszkolaki: jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków, CEBP, 2016, sygn. 20 235.

INNE

Bereś W.,Burnetko K., Marek Edelman. Życie. Do końca, Warszawa, “Agora”, 2013, sygn. 20 240.

Diamond J.M., Trzeci szympans: ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem, Kraków, Copernicus Center Press, 2019, sygn. 20 237.

Dołowy P., Wrócę, gdy będziesz spała: rozmowy z dziećmi Holocaustu, Wołowiec, “Czarne”, 2019, sygn. 20242.

Everett D.L., Jak powstał język: historia największego wynalazku ludzkości, Warszawa, “Prószyński i S-ka”, 2019, sygn. 20 213.

Golgota kobiet: relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund, Szczecin, IPN, 2018, sygn. 20 190.

Grochowska M., Jerzy Giedroyc: do Polski ze snu, Warszawa, “Wielka Litera”, 2014, sygn. 20 191.

Jodko-Kula E., Maria Piłsudska: zapomniana żona, Warszawa, “Prószyński i S-ka”, 2018, sygn. 20 217.

Karpeles E., Prawie nic. Józef Czapski: biografia malarza, Warszawa, “Noir sur Blanc, 2019, sygn. 20 203.

Piotrowska A., Bitcoin: płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty, Warszawa, “CeDeWu”, 2018, sygn. 20 206.

Strebel B., KL Ravensbrück: historia kompleksu obozów, Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, 2018, sygn. 20 215.