Czasopisma archiwalne

 

Tytuł czasopisma

Wydawca

Lata prenumeraty

Uwagi

Alkoholizm i Narkomania Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005-2013

brak Nr 2/2006

Atest Ochrona Pracy SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa 2009-2015 brak Nr 1-6 2009
Aura SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa 1994-2011 1993/ Nr7, Nr 10
Badania Oświatowe Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1977-1982 Od 1983r. zmiana tytułu: Edukacja. Studia. Badania. Innowacje
Biblioteka – szkolne centrum informacji Wyd. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp.z o.o., Warszawa 2008-2012
Bibliotekarz Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1990-2011 brak Nr 6/1993
Biuletyn Pedagogiczny Pałac Młodzieży w Katowicach 1989
Chrońmy Przyrodę Ojczystą Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 1951

1955-1996

brak Nr 3,5,6/1955, Nr 4/1963, Nr 2/1983, Nr 1/1994
Czasopismo Geograficzne Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Łódź 1960-1966

1968-1986

brak Nr 2/1972, Nr 4/1979
Dom Dziecka Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962-1988 Od 1961r. zmiana tytułu: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

brak Nr 1-6,9/1962, Nr 4/1969, Nr 4/1979, Nr 9/1980, Nr 4/1982, Nr 8/1985

Edukacja Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1983-1988
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1989-2011 Zobacz tytuł pierwotny: Badania Oświatowe
Edukacja i Dialog Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1992-2016 brak Nr 9/1995, Nr 1/1999, Nr 7-8/2009
Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2000-2007
Gazeta Górska Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008-2011

2012-2016 

Guliwer Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1994-1999
Horyzonty Wychowania Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 20022013
Język Polski Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1962-1993

1995-1996

brak Nr 3/1974, Nr 4/1980, Nr 3-4/1986
Język Polski. Nauczanie Początkowe. Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1981-1999 brak Nr 1/1984/85, Nr 1-4/1986/87, Nr 1-5/1988/89
Język Polski. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1999/2000 -2016/17 brak nr 3/2006/07, nr 3,4/2011/12
Język Polski. Materiały Metodyczne dla Nauczycieli kl. 4-8 Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1981/82-1984/85

1993/94-1998/99

Obecny tytuł: Język Polski w Szkole – kl. IV-VI

brak Nr 2,4,5/1981/82, Nr 1,3,4/1983/84, Nr 1-3,5/1993/94, 2/1994/95, Nr 5/1995/96, 1/1997/98, Nr 1/1998/99, 1,2,5/1993/94, nr 2/1994/95
nr 5/1995/96

Język Polski w Szkole–kl. IV-VI Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 1999/002017/18 brak nr 3, 4/2011/12
Język Polski w Szkole – Gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 19992018 brak nr 3/2002/03, nr 3, 4/2011/12
Język Polski w Liceum Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 2001/02 – 2016/17 brak nr 3,4/2011/12
Język Polski w Szkole Średniej Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1993/94-2016/17 brak Nr 1/1993/1994, nr 4/1998/99
Języki Obce w Szkole Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1989-2000

2007-2011

brak Nr 1/2008
Kultura Fizyczna Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1962-1969

19742011

brak Nr 3-4/1996, Nr 1-2/1998, Nr 1-2/1999
Kwartalnik Historyczny Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa  1962-1993

1996

brak Nr 2,3/1986, Nr 4/1988, Nr 2/1991, Nr 1,2/1993
Kwartalnik Pedagogiczny Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1959-1997

2002-2011

brak Nr 3,4/1969, Nr 1,2/1997, Nr 2/2002,
Lider Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego. Instytut Kardiologii z Warszawy 1991-1992

1994-2011

brak Nr 2, 4-6, 9-12/1992, Nr 4,5/1996
Literatura Ludowa Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Warszawa 1957-1978

1980

1983-1989

brak Nr 2-6/1978, Nr 1/1983
Maćkowa Perć Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie 2001-2003

2005-2007

2009-2017

Mówią Wieki Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1961-2003

2008-2013

brak Nr 1/1965, Nr 3/1979, Nr 7/1982, Nr 4-6, 8, 10/1988, Nr 6-12/1992, Nr 5/1995, Nr 8-9/1997, Nr 8/1998, Nr 4/1999
Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 19992007 brak Nr 4/2002, Nr 2-6/2005
Nowa Edukacja Zawodowa Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2000-2003

2005

Nowa Polszczyzna Dwumiesięcznik dla Nauczycieli Języka Polskiego, Kraków 2000-2001
Nowe Książki Biblioteka Narodowa, Warszawa 1980-2011 brak Nr 5/1983, Nr 5/1989, Nr 1/1993
Nowe w Szkole Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998-1999

2002-2004

brak Nr 2-12/1998, Nr 1-9/1999
Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy Kuratorium Oświaty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1996-1998 brak Nr 1/1998
Ojczyzna Polszczyzna Hart Brictius”, Warszawa 1994-1997
Opieka – Wychowanie – Terapia Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego 1993-2003
Pamiętnik Literacki Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1962-1965

1967-1988

brak Nr 2/1979, Nr 1/1981, Nr 1/1983
Plastyka i Wychowanie Zobacz tytuł pierwotny: Plastyka w Szkole
Plastyka w Szkole Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978-2000 brak Nr 6,8/1980, Nr 1/1983, Nr 4/1996
Płomyczek Oficyna Wydawnicza „AMOS”, Warszawa 1972-1974
Podróże Wyd. MURATOR 1999-2006 brak Nr 2/1999
Polska Sztuka Ludowa Państwowy Instytut Badań Sztuki Ludowej, Warszawa 1952,1964

1965-1986

1988-1990

brak Nr 1-3/1952, Nr 1,2,4/1965, Nr 1-2/1968, Nr 1-2/1969, Nr 2-3/1972, Nr 2/1974
Polski w Praktyce Dr Josef Raabe Spólka Wydawnicza Sp. z o.o. 2010-2011
Poradnik Bibliotekarza Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 19902011 brak Nr 4/1967, Nr 6/1970, Nr 4,9/1972, Nr 7-8/1976, Nr 1,2,4,6/1978, Nr 6/1980, Nr 10/1981, Nr 11-12/1985, Nr 4/1986
Poradnik Językowy Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1954-1981

1983-2007

brak Nr 5/1953, Nr 1/1955, Nr 7,8/1963, Nr 5,6/1973, Nr 4/1981, 7,8/1991, Nr 3-5,7/1992, Nr 1-3/1993, Nr 7/1996, Nr 2/2000, Nr 4-10/2002
Praca i Zdrowie Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. 2010-2014 brak Nr 1,3,4,5,6/2010
Praca Świetlicy 1956, 1962
Problemy Alkoholizmu Polska Liga Trzeźwość, Warszawa 1991-1995

1997-2002

brak Nr 7/1992, Nr 2,3/1997
Problemy Narkomanii Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych „Wiem Wszystko”, Koszalin 2005-2009 brak Nr 1,2/2005, Nr 4/2007, Nr 1/2008
Przegląd Biblioteczny Polska Akademia Nauk – Biblioteka, Warszawa 1965-1966

1978-1987

brak Nr 1-2/1992, Nr 2-4/1997, Nr 1-2/1998
Przegląd Humanistyczny 1963-1964
Przyjaciel Dziecka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1969-1972

1993-2000

brak Nr 10/1969, Nr 1-6/1993
Przyroda Polska Liga Ochrony Przyrody Wydawnictwo, Warszawa 1993-2002 brak Nr 1-3/1993
Przysposobienie Obronne w Szkole Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990-2000 brak Nr 1,3/1993, Nr 4/1994
Psychologia Wychowawcza Instytut Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1960-2000
Psychologia w Szkole Wydawnictwo „Charaktery”, Kielce 20072015
Rodzina i Szkoła 1959-1961

1963-1979 

Ruch Pedagogiczny Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1964-1987 brak Nr 4/1986, Nr 1,2,5,6/1992, Nr 3-6/1999
Rysunek i Praca Ręczna Ministerstwo Oświaty, Warszawa 1959-1960 Kontynuacja: Wychowanie Techniczne w Szkole
Scholasticus Linea”, Wrocław 1994-1995
Sedno – Magazyn dyrektora szkoły Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp.z o.o., Warszawa 20092011
Serwis Informacyjny Narkomania Biuro ds. Narkomanii, warszawa 2005-2010

2013-2016

brak Nr 1-2/2005, Nr 2-4/2007, Nr 1,3-4/2008
Spotkania z Zabytkami Oficyna Wyd. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1984-86

1988-90

2003

2005-2015

brak Nr 2-6/1984, Nr 1,5,6/1985, Nr 1,2,3,6/1986, Nr 1,5/1988, Nr 1,3,4,5/1989, Nr 3-6/1990, Nr 1-8, 10-12/2003, Nr 1-4/2005, Nr 5/2006
Studia Filozoficzne Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962-1986 brak Nr 7/1977, Nr 7/1986
Studia Historyczne Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1972-1985 brak Nr 4/1979, Nr 1,4/1988, Nr 1/1989, Nr 1/1990
Studia Psychologiczne Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Psychologicznych 1973-1995 nie ukazały się w 1982, 1984
Studia Socjologiczne Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1962-1986
Szkoła Zawodowa Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1953-1957

1963-1990

1993-2000

brak Nr 5,9/1953, Nr 12/1954, Nr 1,2,5,6,7,9/1955, Nr 4/1956, Nr 11/1980, Nr 2/1981
Świat Problemów Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1997-2002

2004,2011

brak nr 1,2,5/1997
Światło i Cienie Chrześcijańskie Pismo Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół 1997-2001
Twórczość Biblioteka Narodowa, Warszawa 1966-1983

1985

brak Nr 4/1975, Nr 11/1979, Nr 5,10,12/1981, Nr 9-12/1982, Nr 4,10-12/1996
Voyage Wyd. MARQUARD MEDIA POLSKA 2003-2005 brak Nr 1/2003
Warsztaty Polonistyczne Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław 1992-2000
Wiadomości Archeologiczne Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1963
Wiadomości Botaniczne Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962-1966
Wiadomości Chemiczne Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962-1963

1965-1966 

Wiadomości Elektrotechniczne Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT 1962
Wszystko dla Szkoły Agencja „SUKURS”, Warszawa 2003-2015 brak Nr 12/2008, Nr 3/2009
Wychowanie Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej, Warszawa 1960-1973 brak Nr 1-9,11,13-15,17-19/1963, Nr 1/1968, Nr 12/1972, Nr 4/1973
Wychowanie Fizyczne i Higiena Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961-1988
Wychowanie Muzyczne w Szkole Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1957-2011 brak Nr 1/1981
Wychowanie Na Co Dzień Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1996-2015 brak Nr 1-2/1997, Nr 11/1999, Nr 9/2001
Wychowanie Techniczne w Szkole Agencja Wydawnicza BiS, Warszawa 1963-2006 brak Nr 6/1964, Nr 6/1974, Nr 5/1979, Nr 6/1980, Nr 1/2001
Zbiorcza Szkoła Gminna Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1975-1981
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., Kraków 2008-2011