Czasopisma archiwalne

Tytuł czasopisma

Wydawca

Lata prenumeraty

Uwagi

Alkoholizm i Narkomania

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005-2013

brak Nr 2/2006

Atest Ochrona Pracy

SIGMA-NOT Sp. z.o.o. Warszawa 2009-2015 brak Nr 1-6 2009

Aura

SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa 1994-2011 1993/ Nr7, Nr 10

Biblioteka – szkolne centrum informacji

Wyd. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp.z o.o., Warszawa 2008-2012

Bibliotekarz

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1990-2011 brak Nr 6/1993

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków  

1989-1996

brak Nr 1/1994

Edukacja. Studia, Badania, Innowacje

 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1989-2011

Edukacja i Dialog

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1992-2016 brak Nr 9/1995, Nr 1/1999, Nr 7-8/2009
Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2000-2007

Guliwer

Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1994-1999

Horyzonty Wychowania

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 20022013

Język Polski

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków  

1989-1996

Język Polski. Nauczanie Początkowe

Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1981-1999 brak Nr 1/1984/85, Nr 1-4/1986/87, Nr 1-5/1988/89

Język Polski. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane

 

Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1999/2000 -2016/17 brak nr 3/2006/07, nr 3,4/2011/12
Język Polski. Materiały Metodyczne dla Nauczycieli kl. 4-8 Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1981/82-1984/85

1993/94-1998/99

 

brak Nr 2,4,5/1981/82, Nr 1,3,4/1983/84, Nr 1-3,5/1993/94, 2/1994/95, Nr 5/1995/96, 1/1997/98, Nr 1/1998/99, 1,2,5/1993/94, nr 2/1994/95
nr 5/1995/96

Język Polski w Szkole–kl. IV-VI

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 1999/002017/18 brak nr 3, 4/2011/12

Język Polski w Szkole – Gimnazjum

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 19992018 brak nr 3/2002/03, nr 3, 4/2011/12

Język Polski w Liceum

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 2001/02 – 2016/17 brak nr 3,4/2011/12
Język Polski w Szkole Średniej Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 1993/94-2016/17 brak Nr 1/1993/1994, nr 4/1998/99

Kultura Fizyczna

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

19892011

brak Nr 3-4/1996, Nr 1-2/1998, Nr 1-2/1999

Kwartalnik Historyczny

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa  1962-1993

1996

brak Nr 2,3/1986, Nr 4/1988, Nr 2/1991, Nr 1,2/1993

Kwartalnik Pedagogiczny

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989-1997

2002-2011

brak Nr 1,2/1997, Nr 2/2002,

Lider

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego. Instytut Kardiologii z Warszawy 1991-1992

1994-2011

brak Nr 2, 4-6, 9-12/1992, Nr 4,5/1996

Literatura Ludowa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Warszawa 1957-1978

1980

1983-1989

brak Nr 2-6/1978, Nr 1/1983

Mówią Wieki

Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1961-2003

2008-2013

brak Nr 1/1965, Nr 3/1979, Nr 7/1982, Nr 4-6, 8, 10/1988, Nr 6-12/1992, Nr 5/1995, Nr 8-9/1997, Nr 8/1998, Nr 4/1999

Niebieska Linia

Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 19992007 brak Nr 4/2002, Nr 2-6/2005
Nowa Edukacja Zawodowa Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2000-2003

2005

Nowa Polszczyzna Dwumiesięcznik dla Nauczycieli Języka Polskiego, Kraków 2000-2001

Nowa szkoła

Ministerstwo Edukacji Narodowej 1989-2017

Nowe Książki

Biblioteka Narodowa, Warszawa 1980-2011 brak Nr 5/1983, Nr 5/1989, Nr 1/1993

Nowe w Szkole

 

Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998-1999

2002-2004

brak Nr 2-12/1998, Nr 1-9/1999
Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy Kuratorium Oświaty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1996-1998 brak Nr 1/1998
Ojczyzna Polszczyzna Hart Brictius”, Warszawa 1994-1997

Opieka – Wychowanie – Terapia

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego 1993-2003
Plastyka w Szkole Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989-2000 brak Nr 4/1996

Podróże

Wyd. MURATOR 1999-2006 brak Nr 2/1999

Polska Sztuka Ludowa

Państwowy Instytut Badań Sztuki Ludowej, Warszawa 1952,1964

1965-1986

1988-1990

brak Nr 1-3/1952, Nr 1,2,4/1965, Nr 1-2/1968, Nr 1-2/1969, Nr 2-3/1972, Nr 2/1974

Polski w Praktyce

 

Dr Josef Raabe Spólka Wydawnicza Sp. z o.o. 2010-2011

Poradnik Bibliotekarza

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 19902011 brak Nr 4/1967, Nr 6/1970, Nr 4,9/1972, Nr 7-8/1976, Nr 1,2,4,6/1978, Nr 6/1980, Nr 10/1981, Nr 11-12/1985, Nr 4/1986

Poradnik Językowy

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1989-2007 brak 7,8/1991, Nr 3-5,7/1992, Nr 1-3/1993, Nr 7/1996, Nr 2/2000, Nr 4-10/2002

Praca i Zdrowie

Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. 2010-2014 brak Nr 1,3,4,5,6/2010

Problemy Alkoholizmu

Polska Liga Trzeźwość, Warszawa 1991-1995

1997-2002

brak Nr 7/1992, Nr 2,3/1997

Problemy Narkomanii

Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych „Wiem Wszystko”, Koszalin 2005-2009 brak Nr 1,2/2005, Nr 4/2007, Nr 1/2008

Przegląd Biblioteczny

Polska Akademia Nauk – Biblioteka, Warszawa 1986-1987 brak Nr 1-2/1992, Nr 2-4/1997, Nr 1-2/1998

Przyjaciel Dziecka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1993-2000 brak Nr 1-6/1993

Przyroda Polska

Liga Ochrony Przyrody Wydawnictwo, Warszawa 1993-2002 brak Nr 1-3/1993
Przysposobienie Obronne w Szkole Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990-2000 brak Nr 1,3/1993, Nr 4/1994
Psychologia Wychowawcza Instytut Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1989-2000

Psychologia w Szkole

Wydawnictwo „Charaktery”, Kielce 20072015

Scholasticus

Linea”, Wrocław 1994-1995

Sedno – Magazyn dyrektora szkoły

Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp.z o.o., Warszawa 20092011

Serwis Informacyjny Narkomania

Biuro ds. Narkomanii, warszawa 2005-2010

2013-2016

brak Nr 1-2/2005, Nr 2-4/2007, Nr 1,3-4/2008

Spotkania z Zabytkami

Oficyna Wyd. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1984-86

1988-90

2003

2005-2015

brak Nr 2-6/1984, Nr 1,5,6/1985, Nr 1,2,3,6/1986, Nr 1,5/1988, Nr 1,3,4,5/1989, Nr 3-6/1990, Nr 1-8, 10-12/2003, Nr 1-4/2005, Nr 5/2006

Studia Historyczne

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1972-1985 brak Nr 4/1979, Nr 1,4/1988, Nr 1/1989, Nr 1/1990

Studia Psychologiczne

Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Psychologicznych 1973-1995 nie ukazały się w 1982, 1984

Szkoła Zawodowa

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa  

1989-1990

1993-2000

Świat Problemów

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1997-2002

2004,2011

brak nr 1,2,5/1997

Światło i Cienie

Chrześcijańskie Pismo Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół 1997-2001

Voyage

Wyd. MARQUARD MEDIA POLSKA 2003-2005 brak Nr 1/2003

Warsztaty Polonistyczne

Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław 1992-2000

Wychowanie Muzyczne w Szkole

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1989-2011

Wychowanie Na Co Dzień

Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1996-2015
brak Nr 1-2/1997, Nr 11/1999, Nr 9/2001
Wychowanie Techniczne w Szkole Agencja Wydawnicza BiS, Warszawa 1989-2006 brak Nr 1/2001

Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., Kraków 2008-2011