Czasopisma bieżące

2016–

Tytuł czasopisma

Wydawca

Lata prenumeraty

Uwagi

Biblioteka w Szkole

Wyd. Agencja SUKURS, Warszawa

1991 brak Nr 10/1991, Nr 11/1997, Nr 1,2/1999, Nr 12/2008

Biologia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa
1953

Biuletyn IPN

Instytut Pamięci Narodowej 2007 brak Nr 1-6/2007

Charaktery

Wydawnictwo „Charaktery” Sp. z o.o., Kielce 2007-2011

2016–

Chemia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1956

Coaching

NOWOŚĆ

 

Burda Media Polska
2019
Doradca kariery – NOWOŚĆ
Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju Agnieszka Ciereszko 2019-

Dyrektor Szkoły

Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.  1996 brak Nr 8/1996, Nr 4/1998, Nr 8/2006, Nr 8/2009, 4/2019

Fizyka w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1955 brak Nr 2,3,6/1955, Nr 3/1978,  Nr 1/1993, Nr 1-3/1997

Geografia w Szkole

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1948-1950

1953-1963

1967

brak Nr 1,5,6/1948, Nr 1,2,4-6/1949, Nr 3-6/1953, Nr 3-4/1954, Nr 3,5,6/1955,Nr 3,6/1965, Nr 1/1994, Nr 1/2001

Głos Nauczycielski

Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego „Głos Nauczycielski”, Warszawa 2010 brak Nr 7, 16, 17, 36, 38/ 2019

Głos Pedagogiczny

 

Forum Media Polska Sp. z.o.o. 2016–

Hejnał Oświatowy

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2013–

Posiadamy nr:

6-7/2013, 12/2014, 1, 5, 6-7,10, 11/2015

1-12/2016

1-12/2017

1-12/2018 w tym brak nr 8-9

Język Polski. Edukacja Wczesnoszkolna

Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 2017/18–

Język Polski w Szkole Podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 2017/18–

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 2017/18–

Języki obce w szkole

Wydawnictwo FRSE 2018 –

Kronika Sejmowa

2018-
Matematyka w Szkole

 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1953-1955

1965

 brak Nr 1-2/1953, Nr 1-2/1955, Nr 3/1984, Nr 5/1988

Polonistyka

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1948-1953

1955–

brak Nr 1/1967, Nr 4/1971, Nr 3/1981, Nr 4-6/1988, Nr 7/2000

Poznaj Swój Kraj

Oficyna Wydawnicza „AMOS”, Warszawa 1961-1983

1985-1989

1991

brak Nr 5,6/1961, Nr 5/1980, Nr 7,8/1987, Nr 4-6/1992

Poznaj Świat

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1961-1983

1985-1990

1995-2003

2006

2008

brak Nr 8/1966, Nr 8,11/1983

Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze

Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 1989– Zobacz tytuł pierwotny: Dom Dziecka

Promotor BHP

Wydawnictwo ELAMED 2011– brak Nr 1,2/2011

Remedium

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995 brak Nr 1,2/1995, Nr 7,8/2005, Nr 1,2/2008

Serwis informacyjny uzależnienia

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2018 –

Szkoła Specjalna

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1958– brak Nr 3/1973, Nr 1/1975, Nr 2/1983, Nr 4/1984, Nr 4/1989

Świetlica w Szkole

2008

TiK w Edukacji

PRESSCOM Posiadamy nr 1-5/2017 i nr 1-2/2018

Wiadomości Historyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1958 brak Nr 4/1963, Nr 2/1974, Nr 1-5/1988, Nr 1-2/1990
Wszystko dla szkoły
Wydawnictwo Sukurs 2019- Posiadamy nr z lat 2003-2015

oraz 2019-

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne w Szkole

Oficyna Wydawnicza „AMOS”, Warszawa 1955 brak Nr 2/1960

Wychowanie w Przedszkolu

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1962 brak Nr 9/1965, Nr 2/1968, Nr 1/1976, Nr 2/1982, Nr 1,8/1983, Nr 9/1992, Nr 10/1997

Wychowawca

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków 1993-1998

2000

brak Nr 6-12/2001, Nr 1-3/2006

Życie Szkoły

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1951 brak Nr 2,3,5,6,7,8/1952, Nr 2,7,8,9,12/1953, Nr 9,12/1955, Nr 4/1979, Nr 11/1986, Nr 4/1990