Czasopisma bieżące

2016–

Tytuł czasopisma

Wydawca

Lata prenumeraty

Uwagi

Biblioteka w Szkole

Wyd. Agencja SUKURS, Warszawa

1991 brak Nr 10/1991, Nr 11/1997, Nr 1,2/1999, Nr 12/2008

Biologia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa
1989

Biuletyn IPN

Instytut Pamięci Narodowej 2007 brak Nr 1-6/2007

Charaktery

Wydawnictwo „Charaktery” Sp. z o.o., Kielce 2007-2011

2016–

Chemia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1989

Coaching

NOWOŚĆ

 

Burda Media Polska
2019
Doradca kariery –

NOWOŚĆ

Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju Agnieszka Ciereszko 2019-

Dyrektor Szkoły

Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.  1996 brak Nr 8/1996, Nr 4/1998, Nr 8/2006, Nr 8/2009, 4/2019

Fizyka w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1988 brak   Nr 1/1993, Nr 1-3/1997

Geografia w Szkole

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa  

1988

brak Nr 1/1994, Nr 1/2001

Głos Nauczycielski

Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego „Głos Nauczycielski”, Warszawa 2010 brak Nr 7, 16, 17, 36, 38/ 2019

Głos Pedagogiczny

 

Forum Media Polska Sp. z.o.o. 2016–

Hejnał Oświatowy

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2013–

Posiadamy nr:

6-7/2013, 12/2014, 1, 5, 6-7,10, 11/2015

1-12/2016

1-12/2017

1-12/2018 w tym brak nr 8-9

Język Polski. Edukacja Wczesnoszkolna

Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kielce 2017/18–

Język Polski w Szkole Podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 2017/18–

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego Sp. z o.o. Kielce 2017/18–

Języki obce w szkole

Wydawnictwo FRSE 1989-2000

2007-2011

2018 –

brak Nr 1/2008

Kronika Sejmowa

2018-
Matematyka w Szkole

 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa  

1988

 brak Nr 5/1988

Polonistyka

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa  

1988–

brak Nr 4-6/1988, Nr 7/2000

Poznaj Swój Kraj

Oficyna Wydawnicza „AMOS”, Warszawa  

1988-1989

1991

brak Nr 4-6/1992

Poznaj Świat

Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin  

1989-1990

1995-2003

2006

2008

Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze

Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 1989– Zobacz tytuł pierwotny: Dom Dziecka

Promotor BHP

Wydawnictwo ELAMED 2011– brak Nr 1,2/2011

Remedium

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995 brak Nr 1,2/1995, Nr 7,8/2005, Nr 1,2/2008

Serwis informacyjny uzależnienia

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2018 –

Szkoła Specjalna

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1989– brak  Nr 4/1989

Świetlica w Szkole

2008

TiK w Edukacji

PRESSCOM Posiadamy nr 1-5/2017 i nr 1-2/2018

Wiadomości Historyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1958 brak Nr 4/1963, Nr 2/1974, Nr 1-5/1988, Nr 1-2/1990
Wszystko dla szkoły
Wydawnictwo Sukurs 2003-2015

2019-

brak Nr 12/2008, Nr 3/2009

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne w Szkole

Oficyna Wydawnicza „AMOS”, Warszawa 1989 brak Nr 2/1960

Wychowanie w Przedszkolu

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1989 brak Nr 9/1992, Nr 10/1997

Wychowawca

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków 1993-1998

2000

brak Nr 6-12/2001, Nr 1-3/2006

Życie Szkoły

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 1989 brak Nr 4/1990