Księgozbiór

Biblioteka gromadzi książki i broszury obejmujące w szczególności:

  • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy
  • polską literaturę piękną oraz książki z zakresu lektur dla ucznia i studenta (wybór)
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  • programy nauczania, scenariusze zajęć, poradniki metodyczne
  • materiały dotyczące regionu

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 35 000 woluminów w księgozbiorze głównym (w tym ponad 1400 broszur) oraz ponad 400 jednostek zbiorów specjalnych (płyty, kasety, kasety wideo, płyty CD).

Prawie całość naszego księgozbioru to pozycje wydane po 1945 roku.

Jesteśmy w trakcie tworzenia katalogu on-line. Obecnie w bibliotece dostępna jest elektroniczna baza większości zbiorów bibliotecznych, dzięki czemu wyszukiwanie jest szybkie i celowe.