Czasopisma

Wykaz czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Oznaczenia:
data          przy tytule oznacza rozpoczęcie prenumeraty
znak -->    prenumerata jest kontynuowana do chwili obecnej
znak *       prenumeratę zakończono

Niektóre tytuły, zwłaszcza prenumerowane przed rokiem 1985 mogą posiadać braki pojedynczych numerów. Szczegółową informację można uzyskać pod numerem 18 4437067 w.22

 •  ALMANACH SĄDECKI - 1994 nr 4, 1995-2014, 2015 -->
 • ALKOHOLIZM i NARKOMANIA 2006-2014, 2015-->
 • ARTETERAPIA  2009-2011 *
 • AURA  - 1980-1983, 1989 brak nr 4-12, 1990 brak nr 3, 1991-2015 -->
 • BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM  - 2003-2004 *
 • BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI    2008-2014-->
 • BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI  2008-2011 *
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE - 1991-2015 -->
 • BIBLIOTEKARZ - 1970 nr 3,9-12, 1971 nr 2,36,7,8,9, 1972, 1973 nr 6,7,8,10, 1974 nr 7-12, 1975 nr 1-10, 1976 brak nr 4, 1977-1981, 1982 brak nr 2, 1983-2015-->
 • BIOLOGIA W SZKOLE - 1949-1952, 1953 brak nr 5, 1954-1957, 1958 brak nr 4, 1959 brak nr 1, 1960-2015 -->
 • BIBLIOTERAPEUTA  2007, 2008-2015 -->
 • BIULETYN INFORMACYJNY "Informatyka dla szkoły"-1994 brak nr 2, 1995 brak nr 2, 1996 brak nr 3, 1997 nr 1-3, 1998 brak nr 4, 1999, 2000 brak nr 3, 2001, 2002 brak nr 3-4, 2003 brak nr 3 *
 • BIULETYN  IPN  2007, 2008-2011 --> od 2012 tytuł Pamięć.pl
 • BLIŻEJ PRZEDSZKOLA  2013, 2014, 2015-->
 • CHARAKTERY - 1998-2015 -->
 • CHEMIA W SZKOLE - 1956-1957, 1958 brak nr 4, 1959-1960, 1962, 1963 brak nr 5, 1964 brak nr 4,1965-2015  -->
 • CHOWANNA - 1962, 1965-1980, 1981 brak nr 3, 1982-1996, 1997 nr 1, 2, 1998 nr 1,2, 1999 nr 1,2, 2000 nr 1,2 *
 • CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ - 1983 brak nr 2, 19841992, 1993 brak nr 4-6, 1994-1996, 1997 brak nr 6, 1998 -2003 *
 • COGITO - 1998-2011
 • DELTA - 1975-1979, 1980 brak nr 8, 1981 brak nr 8, 1982-1989, 1990 brak nr 1-9, 1991, 1992 brak nr 5,9,10,11,12, 1993-2015 -->
 • DIALOG - 1976-2000 *
 • DYREKTOR SZKOŁY - 1994-2015 -->
 • DZ. URZ. Min. Oświaty i Wychowania -1975-87 *
 • DZ. URZ. MEN -1988-2001 *
 • DZ. URZ. MENIS -2001--->
 • EDUKACJA - 1983-2015 -->
 • EDUKACJA DOROSŁYCH (Radom)-1993 nr 1,2, 1994 nr 3,4,5,6,  1995 nr 1,2,3 *
 • EDUKACJA DOROSŁYCH (Toruń)-1996-1998, 2006-2013 -->
 • EDUKACJA EUROPEJSKA -2001-2003 *
 • EDUKACJA I DIALOG - 1991-2016*
 • EDUKACJA MEDIALNA -1998-2003 *
 • EDUKACJA PRZYRODNICZA - 2000-2009 *
 • EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH - 1999-2015 -->
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - 2017/2018 -->
 • EMOCJE 2011, 2013 *
 • FIZJOTERAPIA POLSKA - 2017 --> NOWOŚĆ
 • FIZYKA i CHEMIA - 1948-1954 *
 • FIZYKA W SZKOLE - 1955-2015 -->
 • GEOGRAFIA W SZKOLE - 1948-2015 -->
 • GESTALT - 1995-2007 *
 • GŁOS NAUCZYCIELSKI - 2001 -->
 • GŁOS PEDAGOGICZNY - 2011 nr 1,3,11, 2012, 2013, 2014, 2015 -->
 • GRUPA I ZABAWA - 2000-2002 *
 • GULIWER - 1994-2015 -->
 • HEJNAŁ OŚWIATOWY 2007 nr 2-4, 2008 nr 2, 4, 2009 nr 5, 10, 12, 2010 nr 1-9, 20011, 2012, 2013, 2015 -->
 • HORYZONTY WYCHOWANIA  2002-2014 -->
 • IT W EDUKACJI zob. TIK  2014 - 2017*
 • JĘZYK NIEMIECKI - 2009-2012 *
 • JĘZYK POLSKI - 1924-25, 1928,1970- 2003 *
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE dla klas 4-8- 1982/83-1998/99 *
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE dla klas 4-6 -1999/2000- 2016/2017 *
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - 2017/2018 -->
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE: gimnazjum -1999/2000- 2015/2016 -->
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ-1986/87-2000/2001 *
 • JĘZYK POLSKI W LICEUM - 2001/2002-2016/2017 *
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ - 2017/2018 -->
 • JĘZYK ROSYJSKI - 1948-1991 *
 • KINO - 1995-2003 *
 • KLANZA W EDUKACJI -2006-2007 *
 • KLANZA W CZASIE WOLNYM 2003-2005 *
 • KLANZA W SZKOLE 2003-2005 *
 • KLANZA W ZABAWIE i EDUKACJI DZIECI 2003-2005 *
 • KLASY ŁĄCZONE - 1961-1974 *
 • KOMPUTER W SZKOLE - 1990- 2003 *
 • KULTURA FIZYCZNA - 1976-2012 *
 • KULTURA I EDUKACJA - 1996-2015 -->
 • KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO - 1975-78,1994-20145
 • KRESY - 1994-1997 *
 • KWARTALNIK PEDAGOGICZNY - 1961-2015 -->
 • LITERATURA NA ŚWIECIE - 1976 - 2003 *
 • LOGOPEDIA - 1993-2012 -->
 • MAŁŻEŃSTWO i RODZINA - 2002-2005 *
 • MATEMATYKA - 1951-2015 -->
 • MERITUM : Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2006-2011, 2012, 2013[wybrane numery],2014,
 • MIESIĘCZNIK LITERACKI - 1975-1990 *
 • MÓWIĄ WIEKI - 1983-2003 *
 • NARKOMANIA Serwis Informacyjny 2004-2015--> zob. UZALEŻNIENIA Serwis Informacyjny
 • NATIONAL GEOGRAPHIC 2009-2015 -->
 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE -1982/83-2016/2017 *  zob. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • NAUCZYCIEL I WYCHOWANIE - 1965-1989 *
 • NAUCZYCIELE I MATEMATYKA - 1993-2014 *
 • NIEBIESKA LINIA 1999 brak nr 1, 2000 nr 1-6, 2001 nr 1-6, 2001 nr 1-6, 2002 nr 1-6, 2003 nr 1-6, 2004 nr 1-6, 2005 nr 1, 2006 nr1, 3, 4, 6, 2007 nr 1-6, 2008 nr 1-6, 2009 nr 1-6, 2010 nr 1-6, 2011 nr 1-6, 2012 nr 1- 6, brak rocznika 2013, 2014 nr 1-6, 2015 nr 1-6 -->
 • NOWA EDUKACJA ZAWODOWA - 2000 - 2003, brak 2004,2005 *
 • NOWA POLSZCZYZNA -1997-2007 *
 • NOWA SZKOŁA - 1945-2017*
 • NOWE KSIĄŻKI - 1980-2013* -->
 • NOWE W SZKOLE - 1998 - 2004 *
 • OJCZYZNA POLSZCZYZNA - 1994-1997 *
 • OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA - 1994-2012* -->
 • OŚWIATA DOROSŁYCH 1973-1990 *
 • PAMIĘĆ.pl 2012 - 2015 -->
 • PAMIĘTNIK LITERACKI - 1976-2015 -->
 • PAMIĘTNIK TEATRALNY - 1985-86 *
 • PEDAGOGIKA PRACY - 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1999, 2005 z. 46, brak nr 47, 2006 brak nr 50, 2007 - pojedyncze numery
 • PLASTYKA W SZKOLE- 1961-90 *
 • PLASTYKA I WYCHOWANIE - 1991-2000 *
 • POEZJA 1976-1979, 1980 br nr 11, 1981 br nr 7, 10-12, 1982-1990 *
 • POLITYKA 2011-->
 • POLITYKA SPOŁECZNA- 1998 nr 10-12,1999-2015-->
 • POLONISTYKA - 1948 nr 2, 1949 nr 1,3,1950, 1951 nr 4-5, 1953 nr 2,3,5, 1954 br nr 3, 1955, 1956 br nr 4,6, 1957 br nr 2, 1958-1960, 1961 br nr 3-6, 1962 br nr 3,5, 1963, 1965 br nr 2, 1966-2015-->
 • POLSKI W PRAKTYCE (dla szkół podstawowych) 2009-2012 *
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1959-1960, 1970 br nr 3-6, nr 9-12, 1971 tylko nr 1-2, 1972 br nr 6, 1973 br 1,2,9-10, 1974 br nr 3,4,6-8,11-12, 1975 br 1-8, 1976, 1977 br nr 1-2, 1978-1980, 1981 br nr 10, 1982-2015 -->
 • PORADNIK JĘZYKOWY - 1953 br z. 1, 10, 1954 br z. 3, 1955-1957, 1958 br z. 3,4,5, 1959 br z. 8-10, 1960, 1961 br z. 1-9, 1962 br z. 7-8, 1963 br z. 3-6 i 9, 1964-1965, 1966 br z. 6-10, 1967--1976, 1978 br nr 6, 1979-1997, 1998 br nr 8/9, 1999-2015 -->
 • POZNAJ SWÓJ KRAJ - 1991-->
 • POZNAJ ŚWIAT - 1999 -->
 • PRACA SOCJALNA  2006-2015 -->
 • PROBLEMY ALKOHOLIZMU - 1991- 2003 *
 • PROBLEMY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - 1987-1989 *
 • PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 1967-2015 -->
 • PROBLEMY RODZINY - 1989-2001 * zm.tytułu na: MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
 • PRZED SZKOŁĄPORADNIK DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY - 2011-2017 *
 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1976-2015 -->
 • PRZEGLĄD HISTORYCZNO OŚWIATOWY 1974-1994 *
 • PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1976 -1978, 1979 brak nr 7-12, 1980-1985, 1995-1999, 2000 brak nr 5,6, 2001-2007-2015-->
 • PRZEGLĄD OŚWIATOWO WYCHOWAWCZY 1974 brak nr 3,  1975 brak nr 1,2,3, 1976-1981,1983, 1984 brak nr 4, 1985, 1988-1990 *
 • PRZEGLĄD OŚWIATOWY 1993-2015 -->
 • PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 1976, 1978-1979, 1980 nr 4, 1981-1985, 1995 nr 3/4, 1999-2007-2015 -->
 • PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 1980-2001 *
 • PRZYJACIEL DZIECKA - 1967-2001 *
 • PRZYRODA POLSKA - 1990 - 2003 *
 • PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE W SZKOLE -1976-2000 *
 • PSYCHOLOGIA W SZKOLE  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013,2015 do nr 3 *-->
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA -1961-2000 *
 • PSYCHOTERAPIA 1994-2015 -->
 • REMEDIUM -1994(wybrane numery), 1995-2015 -->
 • REWALIDACJA - 1997, nr 1,2, 1998 nr 1,2, 1999 nr 1,2, 2000 nr 1,2, 2001 nr 2, 2002 nr 1,2, 2003 nr 1,2, 2004 nr 1,2, 2005 nr 1,2, 2006 nr 2, 2007 nr 1,2, 2008 nr 1
 • ROCZNIKI BIBLIOTEKI NARODOWEJ 1970-84, pojedyncze tomy
 • ROCZNIK SĄDECKI 1939-2015 -->
 • ROCZNIK PEDAGOGICZNY wybrane tomy
 • RUCH LITERACKI 1976- 1992, 1993 nr 1-4, 1995-2009 *
 • RUCH PEDAGOGICZNY -1961-2015 -->
 • RYSUNEK I PRACA RĘCZNA 1954-60 *
 • SĄDECZANIN 2010-2013 -->
 • SCHOLASTICUS - 1994-1995 *
 • SEDNO. Magazyn Dyrektora Szkoły 2009-2012 * 
 • SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE 1990-1998 *
 • SPORT WYCZYNOWY 1985, 1986, 1987, 1988
 • STUDIA O KSIĄŻCE 1970-88 *
 • STUDIA PSYCHOLOGICZNE 1956-87 zdekompl., 1988-1995 *
 • STUDIA SOCJOLOGICZNE -1989-92,1995-2015 -->
 • SYGNAŁ - 2016 --> NOWOŚĆ
 • SZKOŁA SPECJALNA -1960-2015 -->
 • SZKOŁA ZAWODOWA -1951-2000 *
 • ŚPIEW W SZKOLE -1958 -1966 *
 • ŚWIAT NAUKI 1993-2015 -->
 • ŚWIAT PROBLEMÓW 1995 nr 1-12, 1996 nr 1-12, 1997 nr 1-12, 1998 nr 1-4, 6-12, 1999 nr 1-2, 4-12, 2000 nr 1-12, 2001 nr 1-12, 2002 nr 1-6, 2003 nr 11, 12, 2004 nr 1-12, 2005 nr 1-12, 2006 nr 1-12, 2007 nr 1-12, 2008 nr 1-12, 2009 nr 1-12, 2010 nr 1-12, 2011 nr 1-12, 2012 nr 1-12, 2013 nr 1-12, 2014 nr 1-12, 2015 nr 1-12-->
 • ŚWIETLICA W SZKOLE - 2008-2015-->
 • TEATR -1994 - 2003 *
 • TIK W EDUKACJI zob. IT
 • TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH - 2018 --> NOWOŚĆ
 • TERAPIA UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA 2006,2008,2009,2010 nr 2-5, 2012, 2013*,
 • TWÓRCZOŚĆ -1976-2000 *
 • UZALEŻNIENIA Serwis Informacyjny zob. NARKOMANIA Serwis Informacyjny (od 2017 zmiana tytułu)
 • WARSZTATY POLONISTYCZNE -1996-2001 *
 • WCZESNA EDUKACJA. PORADNIK DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY - 2018 --> NOWOŚĆ
 • WIADOMOŚCI HISTORYCZNE -1948-1978 zdekompl. 1979-2015 -->
 • WIEDZA I ŻYCIE - 1989, 1990, 1991, 1994-2015 -->
 • WIEDZA OBRONNA - 1984-85 *
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA - 1956, 1959 -1961, 1962 brak nr 4,6, 7, 1963 brak nr 3, 1964 brak nr 1, 1965 brak nr 1-2, 4-10, 1966-1967, 1968 brak nr 9, 1969, 1972, 1973 brak nr 9, 1974-1980, 1981 brak nr 3, 1982-1988 *
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT -1976 brak nr 4, 1977, 1978, 1983-1985 *
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - 1989-1990, 1991 brak, 1992 brak nr 1, 4-10, 1994-2015-->
 • WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE - 1997-2006 *
 • WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE -1967-2015 -->
 • WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ - 1995-2015 -->
 • WYCHOWANIE OBYWATELSKIE - 1971-89 *
 • WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE - 1961-2004 *
 • WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU - 1967-2015 -->
 • WYCHOWAWCA - 1993-2015 -->
 • ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE A ZDROWIE PSYCHICZNE - 1983-89 *
 • ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA - 1974-1982 *
 • ZDROWIE PSYCHICZNE -1985-1990 *
 • ZESZYTY LITERACKIE - 1991(od nr 34) - 1996 (do nr 56), 1999(od nr 65) - 2005 nr 89 *
 • ZESZYTY SZKOLNE 2001 nr 1, 2002 nr 1,3,4, 2003 nr 1-4, 2004 nr 1-4, 2005 nr 1-4, 2006 nr 1-4, 2009 nr 1-4 *
 • ŻYCIE SZKOŁY - 1946nr 7, 1951-1954, 1956 brak nr 1, 1957 brak nr 6, 11,12, 1958 brak nr 1,3,7-9, 1959-1961, 1962 brak nr 11,12, 1963-1965, 1966 brak nr 1-3,5,7,8, 1967-2015 -->