Czasopisma

Wykaz czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Oznaczenia:
data          przy tytule oznacza rozpoczęcie prenumeraty
znak -->    prenumerata jest kontynuowana do chwili obecnej
znak *       prenumeratę zakończono

Niektóre tytuły, zwłaszcza prenumerowane przed rokiem 1985 mogą posiadać braki pojedynczych numerów. Szczegółową informację można uzyskać pod numerem 18 4437067 w. 22

 •  ALMANACH SĄDECKI - 1994 nr 4, 1995-2014, 2015 -->
 • ALKOHOLIZM i NARKOMANIA - 2006-2014, 2015-->
 • ARTETERAPIA - 2009-2011*
 • AURA - 1980-1983, 1989 brak nr 4-12, 1990 brak nr 3, 1991-2018 -->
 • BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM - 2003-2004*
 • BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI - 2008-2014-->
 • BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI - 2008-2011*
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE - 1991-2018 -->
 • BIBLIOTEKARZ - 1970 nr 3, 9-12, 1971 nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1972, 1973 nr 6, 7 ,8, 10, 1974 nr 7-12, 1975 nr 1-10, 1976 brak nr 4, 1977-1981, 1982 brak nr 2, 1983-2018-->
 • BIOLOGIA W SZKOLE - 1949-2018 -->
 • BIBLIOTERAPEUTA  - 2007, 2008-2018*
 • BIULETYN INFORMACYJNY "Informatyka dla szkoły"-1994 brak nr 2, 1995 brak nr 2, 1996 brak nr 3, 1997 nr 1-3, 1998 brak nr 4, 1999, 2000 brak nr 3, 2001, 2002 brak nr 3-4, 2003 brak nr 3*
 • BIULETYN  IPN  2007, 2008-2011 --> od 2012 tytuł Pamięć.pl
 • BLIŻEJ PRZEDSZKOLA  - 2013-2018-->
 • CHARAKTERY - 1998-2018 -->
 • CHEMIA W SZKOLE - 1956-1960, 1962-2018  -->
 • CHOWANNA - 1959 (nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10); 1960 (nr 5-6, 7-8, 9-10); 1962 -1965; 1966 (nr 1, 2, 3);  1967; 1968 (nr 1, 2, 3); 1969-1990; 1996 (nr 1-2); 1997 (nr 1, 2); 1998 (nr 1, 2); 1999 (nr 1-2); 2000 (nr 1, 2)*
 • CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ - 1983 brak nr 2, 1984-1992, 1993 brak nr 4-6, 1994-1996, 1997 brak nr 6, 1998-2003*
 • COGITO - 1998-2011*
 • DELTA - 1975-1979, 1980 brak nr 8, 1981 brak nr 8, 1982-1989, 1990 brak nr 1-9, 1991, 1992 brak nr 5, 9, 10, 11, 12, 1993-2018 -->
 • DIALOG - 1976-2000*
 • DYREKTOR SZKOŁY - 1994-2018 -->
 • DZ. URZ. Min. Oświaty i Wychowania -1975-87*
 • DZ. URZ. MEN -1988-2001*
 • DZ. URZ. MENIS - 2001--->
 • EDUKACJA - 1983-2018 -->
 • EDUKACJA DOROSŁYCH (Radom) - 1993 nr 1, 2, 1994 nr 3, 4, 5, 6,  1995 nr 1, 2, 3*
 • EDUKACJA DOROSŁYCH (Toruń) - 1996-1998, 2006-2013 -->
 • EDUKACJA EUROPEJSKA - 2001-2003*
 • EDUKACJA I DIALOG - 1991-2016, 2017 (1/2, 3/4, 7/8, 11/12)*
 • EDUKACJA MEDIALNA -1998-2003*
 • EDUKACJA PRZYRODNICZA - 2000-2009*
 • EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH - 1999-2018 -->
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - 2017/2018 -->
 • EMOCJE - 2011, 2013*
 • FIZJOTERAPIA POLSKA - 2017 -->
 • FIZYKA i CHEMIA - 1948-1954*
 • FIZYKA W SZKOLE - 1955-2018 -->
 • GEOGRAFIA W SZKOLE - 1948-2018 -->
 • GESTALT - 1995-2007*
 • GŁOS NAUCZYCIELSKI - 2001 -->
 • GŁOS PEDAGOGICZNY - 2011 nr 1, 3, 11, 2012-2018 -->
 • GRUPA I ZABAWA - 2000-2002*
 • GULIWER - 1994-2018 -->
 • HEJNAŁ OŚWIATOWY - 2007 nr 2-4, 2008 nr 2, 4, 2009 nr 5, 10, 12, 2010 nr 1-9, 20011, 2012, 2013, 2018 -->
 • HORYZONTY WYCHOWANIA  - 2002-2014 -->
 • IT W EDUKACJI zob. TIK  2014 - 2017*
 • JĘZYK NIEMIECKI - 2009-2012*
 • JĘZYK POLSKI - 1924-25, 1928, 1970- 2003*
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE dla klas 4-8 - 1982/83-1998/99*
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE dla klas 4-6 -1999/2000- 2016/2017*
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - 2017/2018 -->
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE: gimnazjum -1999/2000- 2018/2019*
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ - 1986/87-2000/2001*
 • JĘZYK POLSKI W LICEUM - 2001/2002-2016/2017*
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ - 2017/2018 -->
 • JĘZYK ROSYJSKI - 1948-1991*
 • KINO - 1995-2003*
 • KLANZA W EDUKACJI - 2006-2007*
 • KLANZA W CZASIE WOLNYM - 2003-2005*
 • KLANZA W SZKOLE - 2003-2005*
 • KLANZA W ZABAWIE i EDUKACJI DZIECI - 2003-2005*
 • KLASY ŁĄCZONE - 1961-1974*
 • KOMPUTER W SZKOLE - 1990-2003*
 • KULTURA FIZYCZNA - 1976-2012*
 • KULTURA I EDUKACJA - 1996-2018 -->
 • KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO - 1975-78, 1994-2018 -->
 • KRESY - 1994-1997*
 • KWARTALNIK PEDAGOGICZNY - 1961-2018 -->
 • LITERATURA NA ŚWIECIE - 1976-2003*
 • LOGOPEDIA - 1993-2012 -->
 • MAŁŻEŃSTWO i RODZINA - 2002-2005*
 • MATEMATYKA - 1951-2018 -->
 • MERITUM : Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny - 2006-2010 nr 1,2, 2011-2018 -->
 • MIESIĘCZNIK LITERACKI - 1975-1990*
 • MÓWIĄ WIEKI - 1983-2003*
 • NARKOMANIA Serwis Informacyjny - 2004-2015--> zob. UZALEŻNIENIA Serwis Informacyjny
 • NATIONAL GEOGRAPHIC - 2009-2018 -->
 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE - 1982/83-2016/2017*  zob. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • NAUCZYCIEL I WYCHOWANIE - 1965-1989*
 • NAUCZYCIELE I MATEMATYKA - 1993-2014*
 • NIEBIESKA LINIA - 1999 brak nr 1, 2000 nr 1-6, 2001 nr 1-6, 2001 nr 1-6, 2002 nr 1-6, 2003 nr 1-6, 2004 nr 1-6, 2005 nr 1, 2006 nr 1, 3, 4, 6, 2007 nr 1-6, 2008 nr 1-6, 2009 nr 1-6, 2010 nr 1-6, 2011 nr 1-6, 2012 nr 1- 6, 2013 - brak rocznika, 2014-2018 -->
 • NOWA EDUKACJA ZAWODOWA - 2000-2003, brak 2004, 2005*
 • NOWA POLSZCZYZNA - 1997-2007*
 • NOWA SZKOŁA - 1945-2017*
 • NOWE KSIĄŻKI - 1980-2013*
 • NOWE W SZKOLE - 1998-2004*
 • OJCZYZNA POLSZCZYZNA - 1994-1997*
 • OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA - 1994-2012*
 • OŚWIATA DOROSŁYCH - 1973-1990*
 • PAMIĘĆ.pl - 2012-2015 -->
 • PAMIĘTNIK LITERACKI - 1976-2018 -->
 • PAMIĘTNIK TEATRALNY - 1985-86*
 • PEDAGOGIKA PRACY - 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1999, 2004 nr 45, 2005 nr 46, 2006 nr 48, 2007 nr 51*
 • PLASTYKA W SZKOLE - 1961-1990*
 • PLASTYKA I WYCHOWANIE - 1991-2000*
 • POEZJA - 1976-1979, 1980 br nr 11, 1981 br nr 7, 10-12, 1982-1990*
 • POLITYKA - 2011-->
 • POLITYKA SPOŁECZNA - 1998 nr 10-12,1999-2018-->
 • POLONISTYKA - 1948 nr 2, 1949 nr 1,3,1950, 1951 nr 4-5, 1953 nr 2,3,5, 1954 br nr 3, 1955-1963, 1965-2018-->
 • POLSKI W PRAKTYCE (dla szkół podstawowych) - 2009-2012*
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA - 1959-1960, 1970 br nr 3-6, nr 9-12, 1971 tylko nr 1-2, 1972 br nr 6, 1973 br 1,2,9-10, 1974 br nr 3, 4, 6-8,11-12, 1975 br 1-8, 1976, 1977 br nr 1-2, 1978-1980, 1981 br nr 10, 1982-2018 -->
 • PORADNIK JĘZYKOWY - 1953 br z. 1, 10, 1954 br z. 3, 1955-1957, 1958 br z. 3, 4, 5, 1959 br z. 8-10, 1960, 1961 br z. 1-9, 1962 br z. 7-8, 1963 br z. 3-6 i 9, 1964-1965, 1966 br z. 6-10, 1967--1976, 1978 br nr 6, 1979-1997, 1998 br nr 8/9, 1999-2018 -->
 • POZNAJ SWÓJ KRAJ - 1991-->
 • POZNAJ ŚWIAT - 1999 -->
 • PRACA SOCJALNA  - 2006-2018 -->
 • PROBLEMY ALKOHOLIZMU - 1991- 2003*
 • PROBLEMY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - 1987-1989*
 • PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE - 1967-2015 -->
 • PROBLEMY RODZINY - 1989-2001* zm. tytułu na: MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
 • PRZED SZKOŁĄPORADNIK DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY - 2011-2017*
 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY - 1976-2018 -->
 • PRZEGLĄD HISTORYCZNO OŚWIATOWY - 1974-1994*
 • PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY - 1976 -1978, 1979 brak nr 7-12, 1980-1985, 1995-1999, 2000 brak nr 5, 6, 2001-2007-2018-->
 • PRZEGLĄD OŚWIATOWO WYCHOWAWCZY - 1974 brak nr 3,  1975 brak nr 1, 2, 3, 1976-1981,1983, 1984 brak nr 4, 1985, 1988-1990*
 • PRZEGLĄD OŚWIATOWY - 1993-2018 -->
 • PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY - 1976, 1978-1979, 1980 nr 4, 1981-1985, 1995 nr 3/4, 1999-2007-2018 -->
 • PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY - 1980-2001*
 • PRZYJACIEL DZIECKA - 1967-2001*
 • PRZYRODA POLSKA - 1990 - 2003*
 • PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE W SZKOLE -1976-2000*
 • PSYCHOLOGIA W SZKOLE  - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 nr 1-3*
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA -1961-2000, 2018 nr 13, 14 -->
 • PSYCHOTERAPIA - 1994-2018 -->
 • REMEDIUM -1994 (wybrane numery), 1995-2018 -->
 • REWALIDACJA - 1997, nr 1, 2, 1998 nr 1, 2, 1999 nr 1, 2, 2000 nr 1, 2, 2001 nr 2, 2002 nr 1, 2, 2003 nr 1, 2, 2004 nr 1, 2, 2005 nr 1, 2, 2006 nr 2, 2007 nr 1, 2, 2008 nr 1*
 • ROCZNIKI BIBLIOTEKI NARODOWEJ - 1970-84, pojedyncze tomy
 • ROCZNIK SĄDECKI - 1939-2018 -->
 • ROCZNIK PEDAGOGICZNY - wybrane tomy
 • RUCH LITERACKI - 1976-1992, 1993 nr 1-4, 1995-2009*
 • RUCH PEDAGOGICZNY - 1961-2018 -->
 • RYSUNEK I PRACA RĘCZNA - 1954-60*
 • SĄDECZANIN - 2010-2013, 2014 nr 2, 3, 4, 10*
 • SCHOLASTICUS - 1994-1995*
 • SEDNO. Magazyn Dyrektora Szkoły - 2009-2012*
 • SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE - 1990-1998*
 • SPORT WYCZYNOWY - 1985, 1986, 1987, 1988*
 • STUDIA O KSIĄŻCE - 1970-88*
 • STUDIA PSYCHOLOGICZNE - 1956-1987 zdekompl., 1988-1995*
 • STUDIA SOCJOLOGICZNE - 1989-92,1995-2018 -->
 • SYGNAŁ - 2016 -->
 • SZKOŁA SPECJALNA - 1960-2018 -->
 • SZKOŁA ZAWODOWA -1951-2000*
 • ŚPIEW W SZKOLE -1958-1966*
 • ŚWIAT NAUKI - 1993-2015 -->
 • ŚWIAT PROBLEMÓW - 1995 nr 1-12, 1996 nr 1-12, 1997 nr 1-12, 1998 nr 1-4, 6-12, 1999 nr 1-2, 4-12, 2000 nr 1-12, 2001 nr 1-12, 2002 nr 1-6, 2003 nr 11, 12, 2004 nr 1-12, 2005 nr 1-12, 2006 nr 1-12, 2007 nr 1-12, 2008 nr 1-12, 2009 nr 1-12, 2010 nr 1-12, 2011 nr 1-12, 2012 nr 1-12, 2013 nr 1-12, 2014 nr 1-12, 2015 nr 1-12, 2016 nr 1-12, 2017 nr 1-12, 2018 nr 1-12--> 
 • ŚWIETLICA W SZKOLE - 2008-2018-->
 • TEATR -1994 - 2003*
 • TIK W EDUKACJI zob. IT
 • TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH - 2018 --> NOWOŚĆ
 • TERAPIA UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA - 2006, 2008, 2009, 2010 nr 2-5, 2012, 2013*
 • TWÓRCZOŚĆ -1976-2000*
 • UZALEŻNIENIA Serwis Informacyjny zob. NARKOMANIA Serwis Informacyjny (od 2017 zmiana tytułu)
 • WARSZTATY POLONISTYCZNE -1996-2001*
 • WCZESNA EDUKACJA. PORADNIK DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY - 2018 --> NOWOŚĆ
 • WIADOMOŚCI HISTORYCZNE -1948-1978 zdekompl. 1979-2018 -->
 • WIEDZA I ŻYCIE - 1989, 1990, 1991, 1994-2018 -->
 • WIEDZA OBRONNA - 1984-1985*
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA - 1956, 1959 -1965, 1967-1988*
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT - 1976 brak nr 4, 1977, 1978, 1983-1985*
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - 1989-1990, 1991 brak, 1992 brak nr 1, 4-10, 1994-2018-->
 • WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE - 1997-2006*
 • WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE -1967-2018 -->
 • WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ - 1995-2017 -->
 • WYCHOWANIE OBYWATELSKIE - 1971-89*
 • WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE - 1961-2004*
 • WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU - 1967-2018 -->
 • WYCHOWAWCA - 1993-2018 -->
 • ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE A ZDROWIE PSYCHICZNE - 1983-89*
 • ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA - 1974-1982*
 • ZDROWIE PSYCHICZNE -1985-1990*
 • ZESZYTY LITERACKIE - 1991 (od nr 34) - 1996 (do nr 56), 1999 (od nr 65) - 2005 nr 89*
 • ZESZYTY SZKOLNE - 2001 nr 1, 2002 nr 1,3,4, 2003 nr 1-4, 2004 nr 1-4, 2005 nr 1-4, 2006 nr 1-4, 2009 nr 1-4*
 • ŻYCIE SZKOŁY - 1946 nr 7, 1951-1954, 1956-2018 -->